MENU

Archive for September, 2015

  • Liberalistenes utenrikspolitikk?

    10/09/2015 • Krig - Terrorisme, Samfunn • Views: 1001

    På Liberalistenes nettside kan man lese om “liberalistisk utenrikspolitikk” hvor de så edelt skriver: “Selv om mennesker blir undertrykt og mishandlet i andre land, er ikke den liberalistiske staten nødt til å foreta seg noe militært.