MENU

Hva norske medier ikke forteller deg om den nye ebolavaksinen

Fredag denne uken kom nyheten om en ny vaksine mot ebola som hadde forbløffende gode resultater. NRKs journalister som dekket saken, så ut til å være i en slags vaksineindusert gledesrus og slo på stortromma når det gjaldt å øse ut superlativer. “Ny ebolavaksine er foreløpig 100 prosent effektiv“, var den overdådige overskriften til NRK, med undertittel “Norge har ledet en internasjonal studie som vil være revolusjonerende i kampen mot ebola.”

100% effektiv, wow!

John-Arne Røttingen, som er smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet, var delaktig i studien og han ser ut til å være i samme gledesrus.

– De første resultatene viser at vaksinen er 100 prosent effektiv. Nå vil nok det tallet gå ned etter hvert, men etter alle solemerker er vaksinen svært effektiv, sier Røttingen til NRK.

La oss heller ikke glemme utbruddet til Human-Etisk Forbund, som på Facebook gikk så langt som å si at “Utallige tusen menneskeliv er reddet!”

John P. A. Ioannidis sa engang at hvis resultater fra en medisinsk studie viser ekstremt gode resultater, så er de høyst sannsynlig feil.

 

plos

Hva massemedia ikke forteller deg

Studien som blir rost til skyene av NRK ble publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet på fredag (PDF), men allerede er den under skarp kritikk. Samme dag kom blant annet The Wall Street Journal (WSJ) med en annen historie om hvordan de flotte resultatene ble til.

WSJ viser til at USAs Food and Drug administration har kommet med en kritisk kommentar til studien, men Lancet nektet å publisere kritikken på samme tid som de publiserte studien. Her er det tydelig at en historie skal komme i forkjøpet av en annen.

Ta for eksempel den perfekte effekten av vaksinen – 100% – hvor lenge varer denne fantastiske effekten?

Hva utgangspunktet var for å se på det aspektet er uklart, men det som skjedde er at forskerne under studien forandret studieprotokollen til å se på om vaksinen var effektiv i 10 dager. Det er en høyst uvanlig prosedyre.

Also, U.S. officials said the researchers changed the protocol during the trial—generally a troublesome step—by deciding to measure cases only after a 10-day cutoff. The European researchers weren’t immediately available to comment. –Wall Street Journal

Tilfeller av ebola har gått kraftig tilbake det siste året, og det er i dag svært få som blir rammet av sykdommen. Som WSJ viser, til medfører det at verken effekt eller sikkerhet av vaksinen nå kan måles i denne type studie på en måte som gir definitive svar.

I tillegg er studien stoppet tidligere enn først planlagt, noe som er høyst problematisk. Det medfører høyst sannsynlig blant annet overestimering av effekt og lavere forekomst av bivirkninger. Når det gjelder sistnevnte har tidligere studier av den nye ebolavaksinen blant annet vist til at hele 22% har meldt om artritt eller muskelsmerter etter den.

Problemet, eller skal man si –  å gi blaffen i den vitenskapelige metode ved å stanse medisinske studier det øyeblikket en positiv effekt kan måles er utbredt, og farene ved det har blitt påpekt i årevis:

“When interim analyses of randomised trials suggest large beneficial treatment effects, investigators sometimes terminate trials earlier than planned.”

 

“In a seminal simulation study published in 1989, Pocock and Hughes showed that randomised control trials stopped early for benefit will, on average, overestimate treatment effects.1 Since then, the warning implicit in this simulation study has been largely ignored.”

 

“Larger trials will still, on average, overestimate effects, and these overestimates may also lead to important spurious inferences. Uncritical belief in truncated trials will often, therefore, be misleading—and sometimes very misleading.” –BMJ 2012. Problems of stopping trials early.


Cohrane viser til denne studien som forteller det samme:

When investigators stop a trial based on an apparently beneficial treatment effect, their results may therefore provide misleading estimates of the benefit.3,4 Statistical modeling suggests that RCTs stopped early for benefit (truncated RCTs) will systematically overestimate treatment effects,5 and empirical data demonstrate that truncated RCTs often show implausibly large treatment effects. Jama 2010. Stopping Randomized Trials Early for Benefit and Estimation of Treatment EffectsSystematic Review and Meta-regression Analysis (PDF)

Så er det metodebruken i den nye studien, som mildt sagt er langt unna en gullstandard:

The design embodied European researchers’ contention that people shouldn’t be randomly assigned to placebo. But U.S. researchers, with the FDA and National Institutes of Health, contend that only a “gold-standard” trial with people randomly assigned to vaccine or placebo could produce the most compelling results.

 

H. Clifford Lane, deputy director of the NIH’s National Institute of Allergy and Infectious Disease, has said the ring-vaccination design wasn’t ideal because all test subjects get a vaccine and thus it is difficult to discern differences between the immediate-vaccine group and the 21-day group. –Wall Street Journal.

Røttingen sier til dette – på et tidspunkt hvor det var svært få tilfeller av ebola, og alle solemerker viste at det var en klar og jevn tilbakegang av sykdommen – at de unnlot å benytte placebo da de fryktet utbruddet kunne gå over til en epidemi.

The incidence of new cases has waned this year, raising the prospect that some clinical trials already under way won’t provide definitive results about whether the experimental vaccines and therapies are safe and effective. –Wall Street Journal

 


Philanthro-capitalism-Large_full_view

 

WHO og private aktørers rolle

Verdens helseorganisasjon (WHO) som var med på å støtte studien finansielt, er nå aktivt i sving med å hype resultatene. De fleste vil tro WHO er en uavhengig aktør, men fakta er at organisasjonen ikke lengre har noen som helst uavhengighet ved seg. Pengene WHO her brukte var fra Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), som øremerket donasjonen til denne studien. Dette er hvordan hele 77% av WHOs budsjett blir til – private aktører som blant annet BMGF.

Pengene som WHO får av private aktører/NGOs blir øremerket til prosjekter giveren bestemmer, noe som medfører at WHO mister all mulighet til å styre agendaen. Som Lawrence Gostin (smilende) skriver i JAMA, medfører det at WHOs agenda er feiljustert i forhold til den globale sykdomsbyrden. Ikke-smittsomme sykdommer og psykiske lidelser er blant problemer som blir ignorert, sier han.

WHO kom under skarp kritikk om hvordan de forholdt seg til ebola-epidemien som rammet flere afrikanske land i 2014. Kanskje er det derfor de nå så sårt trenger en suksesshistorie – mens de fortsetter å unngå problemene som interessekonflikter og forholdet til NGOs påfører organisasjonen.

Problemstillingen ble tatt opp av WHO i mai, men selv etter årevis med kritikk av deres forhold til interesseorganisasjoner og andre private aktører, kom de ikke til noen konklusjon på hva som bør gjøres med problemet.  Utviklingsland vil være de som merker det mest, men som alltid blir deres stemme ignorert til fordel for kapitalismens krefter:

During the discussions at regional and global level, the concerns of many Member States have not been taken seriously. African countries, for example, have stressed that“WHO should proceed with caution in developing a policy on engagement with non-State Actors” and specifically called for a “clear policy on how WHO will manage its conflicts of Interest.”   In contrast the Regional Committee for Europe has been pushing for speedy adoption of the Framework. IBFAN. 19.5.2015. WHO opens the doors wide to corporate influence

New Internationalist Magazine har en glimrende artikkel ved navn “The flip side to Bill Gates’ charity billions”, som setter søkelys på noen av de mange problemene ved å la filantropiske organisasjoner som BMGF ta over styringen av den globale helse. Dette er organisasjoner som nå har tatt over WHO, men motivet er ikke nødvendigvis så edelt som ordet filantropi skulle tilsi.

Philanthropic funds are common among the super-rich in the US; they enable tax avoidance provided five per cent of net investment assets are given away annually. –New Internationalist Magazine

Filantropi blir i disse dager ofte kalt «philanthrocapitalism», og som sagt er det utviklingsland som taper mest på innflytelsen filantroper har. New Internationalist Magazine viser blant annet til en studie fra 2009 i Lancet, som peker på at av de 659 NGOs som fikk penger fra BMGF, var kun 37 av de fra lavtlønnede eller utviklingsland. Oxfam sier at deler av agendaen til BMGF vil “‘worsen the health crisis in developing countries.

I mellomtiden har bedrifter som står bak den nye ebolavaksinen allerede tjent penger på alle de flotte mediaoppslagene:

NewLink Genetics (NASDAQ:NLNK) rose more than 3% after a World Health Organization report published in the medical journal Lancet showed positive results from the VSV-ZEBOV Ebola vaccine developed jointly by NewLink and Merck (NYSE:MRK). The Food and Drug Administration has raised questions about the study, which involved more than 7,500 participants in Guinea. NewLink has formed a deep cup-with-handle base with a 56.04 buy point. Merck shares rose a fraction. Inverstors.com

Studien som nå blir fremstilt av norsk media som en medisinsk sensasjon hvor Norge tok styringen, er et samarbeid mellom enormt mange aktører. Statlige, NGOs og ikke minst kapitalistiske krefter som legemiddelselskapene NewLink Genetics og Merck.

Et surr av interesser – noe John P. A. Ioannidis setter søkelys på i sin eminente studie «Why Most Published Research Findings Are False”.

Summary: There is increasing concern that most current published research findings are false. The probability that a research claim is true may depend on study power and bias, the number of other studies on the same question, and, importantly, the ratio of true to no relationships among the relationships probed in each scientific field. In this framework, a research finding is less likely to be true when the studies conducted in a field are smaller; when effect sizes are smaller; when there is a greater number and lesser preselection of tested relationships; where there is greater flexibility in designs, definitions, outcomes, and analytical modes; when there is greater financial and other interest and prejudice; and when more teams are involved in a scientific field in chase of statistical significance. Simulations show that for most study designs and settings, it is more likely for a research claim to be false than true. Moreover, for many current scientific fields, claimed research findings may often be simply accurate measures of the prevailing bias. In this essay, I discuss the implications of these problems for the conduct and interpretation of research.

 

 

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

Leave a Reply

%d bloggers like this: