MENU

John Færseth, hvorfor bruker du et portrettbilde av meg som ditt profilbilde på Facebook???

I dag fikk jeg en liten overraskelse. En anonym melding kom inn på bloggens Facebook-side, og den lød som følger: «Hei, ville bare gjøre deg oppmerksom på at John Færseth bruker et bilde av deg som profilbilde på Facebook.»
Jeg kunne nesten ikke tro hva jeg leste og tok en tur over til Færseths profil på Facebook, og ganske så riktig, der finner jeg dette:

 

f'rseth

Det er et bilde han har stjålet fra min jobbs nettside,  hvor det klart står at alt materiale er copyright-beskyttet. Men copyright eller ikke – dette er sykt.

Færseth er en del av skeptikermiljøet, skribent for flere av Human-Etisk Forbunds nettsider og en aktiv del av forbundet som gir ut hans bøker på sitt forlag. I tillegg er han medlem av sekten OTO. Selv beskriver han seg som magiker.

Bildet av meg har blitt stjålet før av Øivind Bergh, som la det ut på sin ufrivillig komiske Facebook-side med det enormt fengende navnet “Vi som har blitt blokkert av Fri Presse, eller ville ha blitt det”. Det er den mest aktive siden på Facebook for skeptikerne (les astroturfere) – en surrealistisk side hvor de sitter dag etter dag – etter dag, som en slags norsk variant av NSA.

Der legges skjermdumper av personer de overvåker på sosiale media og nettet generelt ut i vilden sky – medfulgt noen snertene ytringer om hva de mener om de utvalgte. Dette er hva de driver med – dag etter dag, måned etter måned – år etter år.

Give me fucking strength, sier jeg bare.

Bronnie Ware er en sykepleier fra Australia som jobber med palliativ behandling av pasienter de 3 siste måneder av deres liv. Hun kom i 2012 ut med boken “The Top Five Regrets of the Dying” som er bygd på observasjoner hun gjorde av åpenbaringer pasientene hadde om sine liv. De ønsket blant annet de hadde levd tro mot seg selv, og ikke hva andre forventet av de,  jobbet mindre eller hadde brukt mer tid med venner. Ingen av de svarte “skulle ønske jeg kunne skjermdumpa mer”, noe som med stor sannsynlighet vil bli tilstanden på et skepsis- aldershjem i fremtiden.

Tenk å sitte dag etter dag i årevis med dette – skjermdumpe folk de overvåker på Facebook og andre steder på nett, samkjørt med en «snedige» kommentar om personen.

Denne absurde måten å leve sitt liv på har selvfølgelig sitt opphav hos Human-etisk forbund – som på sin Facebook-gruppe  “Ingen Liker å Bli Lurt” legger opp til nøyaktig dette. Det er derfor det er overlapping i medlemmer på disse to gruppene, og ikke minst måten å holde en diskurs på.

Forestill deg kommentarfeltene på disse Facebook-gruppene – dramatisert slik som You Tube kanalen Dead Parrot har gjort med kommentarfeltet på flere videoer fra det nettstedet.

 

 

Tilbake til Færseth som selvfølgelig i likhet med andre innen ledelse og aktive mediafigurer fra HEF er å finne på den skrullete NSA-gruppen til skeptikerne.

Han har altså funnet ut at han vil ha et bilde av meg som profilbilde på Facebook. Noe så sykt.

Etter å ha ignorert den naturlige tanken om hvor gammel Færseth er, har jeg funnet ut at han er hele 43 år gammel. Men hvorfor oppfører han seg som en fjortis på nettet? Det å stjele andres personbilder er da noe hovedsakelig svært unge tenåringer gjør. Det er latterlig, og det er ulovlig.

At det hovedsakelig er tenåringer som gjør dette finner man og fort ut ved et googlesøk. De to første treff på «noen bruker mitt bilde på Facebook», er til Facebook som forteller hva man da skal gjøre. Så kommer det et treff på en fotograf og så Ung. No som forteller at «Etter åndsverkloven § 45c kan ikke et fotografi som avbilder en person gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den avbildede.

Det er så enkelt i forhold til åndsverkloven paragraf 45c. Ung.no viser og til strafferammen som etter åndsverkloven § 54 første ledd bokstav b, medfører at det som Færseth her driver med kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

Nettsiden Slettmeg.no har mer utfyllende informasjon om hva du kan gjøre hvis du kommer over slik ekkel oppførsel som Færseth her bedriver:

“Enhver som publiserer bilder på nettet må forholde seg til personopplysningslovens og åndsverklovens bestemmelser, samt det ulovfestede personvernet. Det innebærer at man i utgangspunktet ikke kan publisere et bilde av en person uten samtykke av den avbildede. Det er den som har publisert bildene som eventuelt må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig foreligger.”

Færseth har selvfølgelig ikke noe samtykke fra meg om at han kan bruke et bilde av meg som profilbilde på Facebook.

Og vi fortsetter med de enkleste ting som burde være unødvendig å opplyse om til folk over 12 år – denne gangen fra Nettvett.no:

“Tillatelse/samtykkePersonopplysningsloven skiller mellom publisering av situasjonsbilder og portrettbilder.For situasjonsbilder trenger du ikke samtykke ved publisering, mens samtykke kreves ved publisering av portrettbilder.”

Dette med å stjele portrettbilder av folk for så å plastre de overalt på nettet med vulgære kommentarer til, har vært ekstremt utbredt i skepsismiljøet i lang tid.

«Hva er et situasjonsbilde?Et situasjonsbilde viser en aktivitet eller situasjon der personene som er med på bildet er mindre viktige enn hovedinnholdet i bildet.Vil du for eksempel legge ut et bilde av Stortinget, er det ikke viktig hvem som gikk forbi Stortinget da bildet ble tatt.I et slikt tilfelle trenger du derfor ikke samtykke fra personene for å legge ut bildet.

Hva er et portrettbilde?Hovedmålet med et portrettbilde er å avbilde en bestemt person eller en bestemt gruppe personer.Hvis du ønsker å publisere et slikt bilde, er du nødt til å innhente uttrykkelig samtykke fra personen(e) på bildet.”

Det Færseth her gjør, går og under Åndsverkloven § 45c som forbyr kopiering av andres åndsverk uten tillatelse.

ID-tyveri er et annet aspekt i denne forbindelse – utgi seg for å være en annen ved å bruke portrettbilde av personen. Codan Forsikring gir deg mer om saken – legg da spesielt merke til siste setning som kanskje her er mest aktuelt:

Risikoen for å få stjålet din identitet stiger i takt med at flere og flere personlige opplysninger oppbevares online. Dette har gjort hverdagen lettere for oss, men det betyr også at din identitet ikke lenger er like sikker.

Personopplysning er en opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder og fødselsnummer (fødselsdato og personnummer).

Identitetstyveri er situasjoner der en person får tilgang til personlige opplysninger om rette vedkommende, og uten samtykke benytter seg av opplysningene i den hensikt å begå svindel eller kriminell handling. Dette kan være å åpne bankkonto, søke om lån/kreditt eller registrere telefonabonnement i en annen persons navn.

At identiteter stjeles for økonomisk vinning, misbruk av private bilder og nettmobbing er et velkjent problem og for noen mennesker kan konsekvensene av ID-tyveri bli svært ødeleggende.”

På vennelisten til Færseth på Facebook finner man de fleste kjente navnene fra HEF, ikke minst flere som jobber med forbundets aksjon mot hatretorikk på nett. HEF fikk som kjent i begynnelsen av 2014, 150 000 kroner av Oslo kommune for å starte et prosjekt mot hatretorikk på nett. Du vet – bukken og havresekken. Av de pengene har vi fått: En nettside som gir deg dette innholdet:

403.html 

Så forbundet har ikke noe å vise til for de 150 000 de fikk av deg som norsk skattebetaler, ergo er det kanskje ikke så rart at de samme personene fra forbundet ga helt blaffen i å si fra til Færseth om hans bruk av mitt profilbilde på sin Facebook profil.

Denne bloggposten vil bli sendt til Færseth så han kanskje skjønner at han bør slette bildet av meg på sin Facebook profil. Gjør han ikke det har vi heldigvis noen lover som er rett frem i forståelsen – både i Norge og England hvor jeg bor.

 

cyber-bullying-poster

NB: Å skrive noe som er relatert til meg selv slik jeg her har gjort er ikke akkurat noe jeg liker. Men dette handler ikke om meg, derimot om et miljø som er så trakasserende mot sine meningsmotstandere det ikke ligner grisen. Hva Færseth her gjør er bare et av mange eksempler på hva som skjer i det norske skepsismiljøet som er en del av HEF. Meningsryttere som ikke skyr noenting for å angripe sine meningsmotstandere. Neste gang er det kanskje deg som er uenig med de – og du kan da forberede deg på ting som det du nettopp har lest.

Oppdatering 25.07.2015. John Færseth fjernet bildet fra sin profil med en gang han fikk denne bloggposten.

 De kjører langsiktige kampanjer mot dissidenter i ulike medier (Forstorp, 2011, om skeptikerbevegelsen).

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

Leave a Reply

%d bloggers like this: