MENU

Tvangsvaksinering – den totalitære tankens utopia

En tro på at samfunnet helt skal bli kvitt smittsomme barnesykdommer er en virkelighetsfjern tanke som heller over til utopisk samfunnsplanlegging – en ideologi med totalitær form. I dette samfunnet er allmennviljen hevet over enkeltmennesket, som på veien til utopia blir overkjørt og usynliggjort.

I en slik visjon trengs det propaganda for å nå målene og der står media klar. For eksempel har Aftenposten publisert 47 artikler om vaksiner i år – nesten 1 per dag (0,8).

Diaré dreper flere barn enn aids, malaria og meslinger tilsammen.

Om lag 88% av diarérelaterte dødsfall skyldes mangel på rent vann, sanitære forhold og muligheten til hygiene. Tar man så med underernæring som dreper ett av tre barn i verden, blir Aftenpostens stillhet om saken øredøvende

Hvis disse problemene får fokus må vaksinedebatten og skifte spor – så media stiller ikke  det mest elementære av alle spørsmål – hvorfor barn dør av smittsomme sykdommer.

Silje Hansen Kjenseths masteroppgave i sosialantropologi gir kanskje litt av bildet på hva som skjer – hvorfor media har det enorme fokuset på vaksiner.

Hennes oppgave Legemiddelindustrien i Norge: kapitalister eller idealister? En studie av et legemiddelfirmas opplevelse av egen situasjon (PDF), handler om samfunnets maktforhold i henhold til medisin, og da gjerne det tosidige maktforholdet som media og farmasibransjen har:

Ettersom reglene for markedsføring av legemidler er blitt strengere og strengere, må legemiddelindustrien ty til nye metoder for å kunne vise frem sine medikamenter. En av disse metodene er for eksempel å bruke konsulentfirmaer, altså en mellommann som Hannisdal, som så slipper nyheter om et legemiddel eller en sykdom til media. Media har på sin side fullt og helt lov til å omtale legemidler eller en sykdom hvis det har en nyhetsverdi og ikke fungerer som direkte reklame for medikamentet. Media vil på denne måten fungere som annonsører for legemidler uten at de er fullstendig klar over det. Dette kombinert med dårlig helsekunnskap hos journalister, kan gi et skjevt bilde av et legemiddel.”

 

Språk og bilder som propaganda

«Et umenneskeliggjørende system krever et umenneskeliggjørende språk» skrev George Monbiot i artikkelen «Cleansing the stock’ and other ways governments talk about human beings.

Det handler om hvordan myndigheter og media har gått over til et språkbruk som skal nøytralisere mentale bilder av den negative sorten. Dette gjelder i alt fra krigsretorikk til politiske virkemidler. Fjern farlige ord som for eksempel krig – det er jo en humanitær intervensjon som foregår.

Flere har i den senere tid tatt til orde for at tvangsvaksinering ikke er tvang – for de så hvordan begrepet skader  debatten.

De som handler uten medfølelse kan trekke veksler på et tankesystem og språk hvis formål er å skjerme dem – og gjøre oss blinde – til konsekvensene. -George Monbiot, 2014. Cleansing the stock’ and other ways governments talk about human beings

Skepsisbevegelsen jobber aktivt på denne måten – for den er det blant annet skandaløst at media faktisk bruker bilder av barn som gråter når de får en sprøytespiss stukket i seg:

Aftenposten tar ikke kritikken til seg. Bare noen dager siden vi bomba journalisten med mail angående bildebruk rundt vaksiner. Alltid gråtende barn (skrekk og gru) fremfor friske og fornøyde… “

Så hør alle barn – slutt og skrik når vaksinen blir satt.

 

 

For bildet skal se slik ut – som når skeptiker Preben Aavitsland vaksinerte seg mot influensa i 2013.

 

Faksimile fra Fædrelandsvennen. Foto: Tore-Andre Baardsen

Faksimile fra Fædrelandsvennen. Foto: Tore-Andre Baardsen

 

 

Hvem som vil bestemme over din helse

Det finnes personer som lener seg til de kriminelle farmasiselskapene og mener vi bør tvangsfores med enkelte av deres produkter. Det i en tid hvor produktene de vil påtvinge folk er under etterforskning for ekstrem svindel og annen kriminalitet.

Dette er totalitære tanker –  bestemme over andres helse. Verre blir det knapt.

Det har lenge vært kjent at Even Gran som er  livssynsrådgiver i Human-Etisk Forbund og leder av deres ekstreme aksjon Ingen Liker og Bli Lurt, midlertidig vil ta fra deg foreldreretten så barna dine blir vaksinert.

Han er og kjent for sin språkrevisjonsme, hvor han som resten av skeptikermiljøet konsekvent beskriver det å takke nei til det frivillige tilbudet om vaksinasjon som vaksinenekt. “Vil du ha et glass vann?”  – “Nei, jeg nekter.”

 

gran tvang

 

Raymond Johansen som er partisekretær i Arbeiderpartiet har det samme fanatiske ønsket om å ta kontroll over andre barns helse.

 

fanatisk pm raymond

 

 

Det har og Ola Magnussen Rydje som er politisk rådgiver i NHO.

 

minerva

Faksimile fra Minerva nett

 

 

Ap- politiker Tone Tellevik Dahl bruker lek med ord og analogier blandet med emosjonell utpressing, i sitt forsøk på å bestemme over dine barns helse.

 

10991082_10155222642700099_8176891107544211663_n

 

Ingeborg Senneset som jobber for VaksineAftenposten er på samme galeien som Tellevik Dahl. Hun kom nylig ut med artikkelen  «Nei, obligatorisk vaksine er ikke tvangsmedisinering. Og ja: Nå er det på tide å innføre det.”

Hun mener at ordet tvangsvaksinering skader debatten, noe som gir henne et problem da tvangsvaksinering er hva hun vil ha.

Vaksineskadde er jo et fælt ord  som kan skade debatten – kanskje vi heller bør si “utilsiktede tap“?

Hvor langt de vil gå i sin ekstreme kamp vet man for øyeblikket ikke, men enkelte ting burde være en naturlig videreføring av agendaen de fremmer.

Immuniteten fra mange vaksiner forsvinner i løpet av 3-10 år og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor oppfriskningsvaksiner for voksne. Dette bør da og bli påbudt hvis vaksineteorien skal holde mål. Samme gjelder årlige influensavaksiner og ikke minst nye eksperimentelle vaksiner ved utbrudd av sykdommer som ebola.

Samtidig er det 300 nye vaksiner som snart er klare for deg.

Hvordan tvangsvaksineringen skal gjennomføres  gir de liten beskjed om, men det finnes eksempler fra andre land som de kanskje kan bygge på.

I Belgia – landet hvor GlaxoSmithKline i fjor  dumpa 45 liter med konsentrert veske fra levende poliovirus i en elv – har de siden slutten av 60-tallet hatt tvangsvaksinering mot polio for barn under 18 måneder. Det har medført flere rettsaker mot foreldre som ikke godtar at staten bestemmer over deres barns helse. Her er en sak fra 2008 hvor begge foreldrene fikk bøter på i underkant av 50 000 kroner, og 5 måneder i fengsel for å unnlate å vaksinere sitt barn.

Hvis noen at de som vil ta kontroll over andres helse tror det vil skje til en stilletiende aksept, tar de kraftig feil. Kanskje blir det  ikke slik som vaksineopptøyene i Brasil i 1904, men ingen som har studert dette temaet vil stilltiende akseptere noe så ekstremt frihetsberøvende og farlig.

 

 

4837537De falske analogiers tidsalder

I Aftenpostens artikkel bruker Senneset i likhet med Tellevik Dahl en utslitt bilbelteanalogi for å rettferdiggjøre sin mening om tvangsvaksinering. Siden vi uten ramaskrik har lovfestet bruk av bilbelte, bør det samme skje med vaksiner, hevder de.

Tvang rettferdiggjøres ved eksempler på annen tvang, og det henger ikke på greip i noe ledd – derimot er det hva som kalles en falsk analogi – en logisk tankefeil. Slike retoriske grep er en stor del av vaksinedebatten.

“Vi lever i tidsalderen til den falske, og ofte skamløse analogi.”….. “Bevisst villedende sammenligninger er blitt den dominerende offentlig diskurs. Evnen til å skille sanne analogier fra falske seg har aldri vært viktigere.” -Adam Cohen, New York Times

En logisk analogi må bruke eksempler som kan sammenlignes, men når fikk sist undersøkelser av bilbelter så elendige sikkerhetsresultat i en meta-analyse som for eksempel Cochrane ga MMR-vaksinen

 

cochrane mmr

Cochrane -Vaccines for measles, mumps and rubella in children

 

Bilbelter blir heller ikke utstedt med en advarsel om at bruk  kan føre til visuelle forstyrrelser, parestesi og tonisk-kloniske bevegelser i ben og/eller armer, trombocytopeni, øvre luftveisinfeksjoner, otitis media, lymfadenopati, nervøsitet, unormal gråt, insomnia, feberkramper, konjunktivitt, bronkitt, hoste, hevelse i ørespyttkjertlene, diaré, oppkast, utslett, meningitt, orkitt, epididymitt, atypisk mild eller svekket meslinger, kusmaliknende-syndrom, trombocytopeni, trombocytopenisk purpura, anafylaktiske reaksjoner, transvers myelitt, Guillain-Barrés syndrom, perifer nevritt, encefalitt, erythema multiforme, artralgi, artritt eller Kawasaki syndrom.

Det blir derimot MMR- vaksinen (PDF).

Det står heller ikke en advarsel på bilbelter om at de ikke skal brukes av gravide, at graviditet må unngås i første måned etter bruk, at de ikke skal brukes før 11 måneder etter blodoverføring, ikke brukes hvis man har fruktoseintoleranse og tidligere har hatt allergisk sjokk mot egg, at medisinsk hjelp må være lett tilgjengelig etter bruk i tilfelle man får allergisk sjokk (eggallergi eller ikke) og ikke bør brukes hvis man har feber – slik som det gjør på MMR-vaksinens pakningsvedlegg.

 

 

uk gov

Faksimile fra gov.uk

 

 

Blir det ditt barn som får vaksineskade?

Om det er ditt barn som får en lett forbigående bivirkning, permanent skade eller dør av vaksinen er som lotto – gjør ditt beste for at barnet er så friskt som mulig – resten er avhengig av flaks. Går det galt har mange land nasjonale erstatningsordninger som et plaster på såret for at ditt barn ble ofret for felleskapets høyere mål.

Som FDA nevner kan det kreves erstatning fra vaksineskader som funksjonshemminger, sykdommer og dødsfall. Frem til desember 2011 har USAs erstatningsordning som startet i 1988, tildelt  2.35 milliarder dollar  i 2810 separate krav, inkludert kompensasjon for 390 dødsfall. Det tar ofte opp til 10 år før en sak blir avgjort, og 2 av 3 søksmål blir avvist.

En systematisk gjennomgang av studier viser at legemidler har en underrapportering på svimlende 94%. Andre studier viser at for alvorlig livstruende bivirkninger som  for eksempel Toxic epidermal necrolysis så er det en underrapportering på 96%:

Toxic epidermal necrolysis (TEN), også kjent som Lyells syndrom, er en sjelden, livstruende hudlidelse som vanligvis er forårsaket av en reaksjon på legemidler. Sykdommen fører til at det øverste laget av huden (epidermis) løsner fra de nedre lagene av huden (dermis), over hele kroppen, noe som medfører kroppen blir utsatt for alvorlig infeksjon. Dødeligheten varierer fra 25-30%, og døden inntreffer vanligvis som et resultat av sepsis og påfølgende multisystemsvikt. –Wikipedia.

Ved vaksiner vises det til at mindre enn 1% av bivirkninger blir registrert.

Professor Peter C. Gøtzsche, direktør for Nordic Cochrane Centre gjør det klart at bivirkninger fra legemidler er den tredje største dødsårsak etter hjertesykdommer og kreft (som igjen ofte kommer som følge av legemidler).

 

Folkehelseinstituttet - vaksinasjonsdekning Oslo.

Vaksinasjonsdekning Oslo – Folkehelseinstituttet

 

Hvorfor tvangsvaksinering nå???

Det lages nå et hysteri om at vaksinasjonsdekningen i Oslo har gått ned fra 93.33 til 92.67% i gruppen 2-16 år, og som følge av det bør man nå sette igang tvangsvaksinering. Det er en nedgang på 0.66%.

Ser man det i et perspektiv fra 2001 så viser tallene at dekningen faktisk aldri har vært så høy som de siste to årene – vaksinedekningen har i den perioden økt med 6.33%.

Hvorfor ønsker de plutselig å innføre tvangsvaksinering nå som vaksinedekningen er på sitt høyeste?

Saken er paradoksal (les idiotisk), for sammenhengen er: Jo høyere vaksinasjonsdekningen går, jo flere er det som sier de vil ha tvangsvaksinasjon. Burde det ikke være motsatt?

Går man tilbake til år 2000, hvor MMR-vaksinen hadde en dekning på 87% i Oslo, var det ingen tilfeller av meslinger eller personer som kom ut i media med ønske om tvangsvaksinering.

I år er det 30 år siden sist det var et dødsfall fra meslinger i Norge.

I USA har det har ikke vært dødsfall fra meslinger på 12 år.

De siste 22 årene har Storbritannia hatt i underkant av 100.000 tilfeller av meslinger og ingen dødsfall hos friske barn.

 

Vaksinevitenskap er full av manglende studier

Vaksinestudier er ikke sponset av de som er kritisk til vaksiner. Hovedtyngden av alle studier er gjennomført eller sponset av industrien eller pro-vaksine myndigheter. Det fører til at vaksinekritikere må ta til takke med det som er, og ikke det de ønsker å se av studier.

Vaksinevitenskapen er befengt av store hull – det kalles ofte “undone science. Studier som ikke er utført – for eksempel de hvor noen får vaksine og så måles opp mot en gruppe som får ekte placebo. I vaksinestudier får placebogruppen enten en annen vaksine, eller en injeksjon med blant annet aluminium og andre stoffer som da maskerer faren ved at begge grupper får bivirkninger.

Forestill deg en placebostudie som undersøker tryggheten av paracetamol hvor placebogruppen og blir gitt paracetamol – slik er vaksinevitenskapen.

Det er nok av ugjort vitenskap vedrørende vaksinasjon. [13] Farmasøytiske selskaper sponser en enorm mengde forskning om vaksiner, men det er lite sannsynlig de finansierer enkelte typer studier. For eksempel, selskapene vil neppe betale for store grundige studier av bivirkninger til vaksiner, fordi de vil helst ikke fremheve disse reaksjonene. Det er lite trolig de vil finansiere uavhengige studier av koblinger mellom vaksinasjon og autoimmune sykdommer.

 

Pro-vaksinasjons myndigheter kan bidra til et mønster av forsømt vaksinasjonsforskning. I Australia så enten nekter eller klarer ikke statlige helsesavdelinger å frigi data om vaksinasjonsstatus hos personer som har sykdommer som meslinger og kikhoste. Denne informasjonen vil være nyttig for kritikere av vaksinasjon som ønsker å se hvor effektive vaksiner er i å forebygge sykdom. -Martin, (2011). University of Wollongong. Faculty of Law, Humanities and the Arts. Debating vaccination: understanding the attack on the Australian Vaccination Network

 

Tvangsvaksinering ødelegger vitenskapen

I legemiddelforskning vil en kontrollgruppe være nødvendig for å finne effekten av produktet– ved tvangsvaksinering blir det umulig da kontrollgruppen forsvinner. Tvangsvaksinatørene ødelegger vitenskapen med sine ideer.

Ta for eksempel Jehovas Vitner hvor religiøse overbevisninger forbyr de å ta blodoverføringer.

Ved hjerteoperasjoner har de blitt funnet å ha færre komplikasjoner som blødninger, nyresvikt og blodforgiftninger, samt kortere sykehusopphold etter kirugi enn andre hjertepasienter. I tillegg er det er mindre sannsynlig at de trenger en videre operasjon som følge av blødningsproblemer i forhold til andre pasienter.

Dette hadde man aldri funnet ut ved tvungen blodoverføring.

Funnene som viser at Jehovas Vitner som ikke fikk blodoverføringer greide seg like bra, om ikke bedre enn de som fikk en blodoverføring , reiser spørsmål om hvorvidt flere pasienter kan ha nytte av kirurgiske strategier som minimerer transfusjon av blodprodukter.” -Ferraris  (2012). Study Examines Outcomes of Patients Who Refuse Transfusion Following Cardiac Surgery. JAMA.

Jehovas-argumentet blir ofte brukt av de som ønsker tvangsvaksinering, men som alt annet fra folk som har totalitære ideologier, er det bygd på fundamentale feil. Blodoverføring er noe som oftest utføres som følge av en akutt skade eller avgjørende for å gjennomføre behandlingen av en sykdom. Vaksinering av friske barn som en mulig forebygging av en antatt senere sykdom som i hovedsak er ufarlig, er noe helt annet.

 

Emotional-blackmail-the-liberal-weapon-of-choice.

 

Sosialt ansvar – emosjonelt utpressingsargument

Å påføre skyldfølelse til de som ikke vaksinerer er en klassisk taktikk. Foreldre blir fortalt hvor egoistiske de er som nekter å beskytte barna sine, og den immunkompromitterte gutten på skolen. Dette skjer mens de rir på ryggen til altruismens godhet som de andre besitter.

Joanna Karpasea-Jones  som er mor til 5 uvaksinerte barn på 13, 11, 9, 6 og 2, gjør det klart hvem sitt ansvar det er å passe på sine egne barn:

Ansvaret til foreldre er for sitt eget barn. Det er derfor vi har noe som kalles foreldreansvar i loven. Hvis barnet ditt er ett av de 1000 barn som får spasmer etter MMR så har du i hovedsak forårsaket spasmer hos barnet ditt for å beskytte et annet barn.

 

Min egen personlige mening som mor selv er at hver enkelt forelder er ansvarlig for sine egne barn og barnets helse, og jeg vil ikke risikere mitt barns helse for en høyst diskutabelt oppfattet fordel for noen andre. Hvis noe skjedde med mitt barn som et resultat, ville jeg i følge loven som gir foreldreansvar være sviktende i å beskytte barnet mitt.

Taktikken til vaksineforkjempere er å sette ditt friske barn opp mot de syke i samfunnet – da gjerne en kreftpasient som har manglende immunforsvar på grunn av “behandlingen”.

Les gjerne den glimrende artikkelen “Don’t Vaccinate to Protect My Cancer Kid” – skrevet av en mor med et barn som har slåss mot leukemi de siste 10 årene.

 

Vaksiner kan ikke utrydde sykdommer

Har du et barn som ligger på sykehus bør du være klar over dette i forhold til vaksiner.:

Noen vaksiner er laget av levende virus. For øyeblikket inkluderer de oral polio, kopper, MMR (meslinger, kusma og røde hunder), og nasale influensavaksiner. Disse vaksinene kan utgjøre en trussel mot ditt barns helse. Enhver person med et svekket immunforsvar, inkludert pasienter med kreft eller HIV-infeksjon bør ikke få levende virusvaksiner.

 

Ikke la folk besøke barnet ditt hvis:
De har fått oral polio eller koppervaksiner de siste 4 uker;
De har fått nasal influensavaksine siste (1) uke; eller
De har utslett etter å ha mottatt vannkopper (varicella) vaksine eller MMR (meslinger, kusma, røde hunder) vaksine.

Det var et utdrag fra retningslinjene for besøkende ved St. Jude Children’s Research Hospital, som i 2010 ble kåret til det beste barnesykehuset for kreftbehandling i USA. De forteller oss at nyvaksinerte er smittsomme.

Og saken blir da at ved vaksinering så vil aldri sykdommene det vaksineres mot bli utryddet, siden selve vaksinen sprer patogenet.

Det står for eksempel i pakningsvedlegget til MMR-vaksinen at røde hunder og meslingeviruset skilles ut ved faryngeal ekskresjon i opptil 21 dager etter vaksinasjon. Slik er det for de fleste vaksiner – de sprer sykdommen. Det kalles “vaccine shedding” og kan vare alt fra dager til over en måned etter vaksinering, avhengig av hvilken type vaksine og individuelle faktorer hos den vaksinerte.

Hele 69% av barn i aldersgruppen 2-5 år som får denne type influensavaksine har blitt funnet å spre vaksineviruset etter vaksinering:

En ny influensavaksine ble tilgjengelig i Norge høsten 2013. Levende svekket (attenuert) influensavaksine (LAIV) inneholder kuldeadapterte, temperaturfølsomme, svekkede influensavirus og administreres i form av nesespray. –Folkehelseinstituttet

Her er en kanadisk gutt som fikk meslinger på grunn av vaksinen han ble gitt:

«En fem år gammel kanadiskfødt gutt som tre år tidligere hadde en hematopoetisk stamcelletransplantasjon, mottok MMR-vaksine. I løpet av de påfølgende 7 til 14 dager, utviklet han en sykdom klinisk forenlig med meslinger. Det var ingen reisehistorikk eller annen eksponering for meslinger. Serologi og polymerase kjedereaksjon (PCR) testing bekreftet akutt meslingeinfeksjon. Etter diskusjon med spesialister på smittsomme barnesykdommer, men før tilgjengeligheten av virus sekvensering, mente man at denne saken mest sannsynlig var på grunn av vaksinestammen.»

 

«Oppfølgende genotyping bekreftet at dette tilfellet var forårsaket av vaksinestammens meslingvirus.» Hau et al (2013) –Local public health response to vaccine-associated measles: case report

Et barn fra Kroatia fikk meslinger av vaksinen 8 dager etter vaksinasjon, og det var bare tilfeldig det ble oppdaget at vaksinen stod bak:

«Genotyping påviste meslinge-vaksinestamme Schwarz (genotype A). Hvis meslinger og røde hunder ikke var under utvidet overvåking i Kroatia, ville saken ha blitt feilrapportert som enten røde hunder eller ikke anerkjent i det hele tatt. » B Kaic et al, (2010) –Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness

Et annet eksempel kan være rotavirusvaksinering. Mange barn skiller ut vaksinevirus i avføringen i flere uker etter vaksinasjon, og det står på Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider at det har forekommet smitte til andre familiemedlemmer. Personer med immunsvikt som har vært  i kontakt med nylig vaksinerte bør derfor være ekstra omhyggelige med håndhygiene for å unngå smitte, sier FHI.

 

 

Tvangsvaksinering og manglende logikk

Man skulle tro at de som vil bestemme over dine helsevalg har sett grundig på tallene fra land som har tvangsvaksinering, men det ser ikke slik ut.

Ta for eksempel Slovenia som har en av verdens mest aggressive tvangsvaksineringslover. Der er det kun medisinske grunner som kan gi fritak. Samtidig har de med gjevne mellomrom utbrudd av for eksempel meslinger:

«Denne gangen så mener eksperter at et ferskt utbrudd i Slovenia begynte på en internasjonal hundeutstilling. Det europeiske senter for forebygging og kontroll (ECDC) sier at 19 nye meslingetilfeller ble rapportert i Slovenia i november – 17 av dem var hos folk som deltok på hundeutstilling november 8 og 9.

 

“Det er sterke epidemiologiske bevis for at publikum og utstillere ble utsatt for en person med meslinger,” sier ECDC. De to andre tilfellene i Slovenia ble importert fra Bosnia-Hercegovina hvor det er et stort pågående utbrudd fra februar 2014.»

Som vi ser kommer den ene bortforklaringen etter den andre om hvorfor de får utbrudd i disse overvaksinerte landene – og som det står på slutten så kom to tilfeller av meslinger fra Bosina-Hercegovina, hvor 94% har tatt begge dosene av MMR-vaksinen.

I Kasakhstan har de nylig stanset en nasjonal vaksinasjonskampanje mot meslinger da over 100 studenter ble syke etter vaksinering. Landet har hatt 99-100% vaksinedekning i mange år med MMR-vaksinen, men allikevel fikk de en firedoblet økning av meslinger i fjor med store utbrudd.

Kina har 99-100% vaksinedekning mot flere sykdommer, og en av de er meslinger. Samtidig har landet mellom 2009 og 2012 hatt 700 utbrudd av sykdommen, noe som for eksempel denne studien fra i fjor viser til:

“Den rapporterte dekningen av meslinger-røde hunder (MR) eller meslinger-kusma-røde hunder (MMR) vaksine er større enn 99,0% i Zhejiang-provinsen. Men forekomsten av meslinger, kusma og røde hunder er fortsatt høy.” Wang et al. (2014)Difficulties in eliminating measles and controlling rubella and mumps: a cross-sectional study of a first measles and rubella vaccination and a second measles, mumps, and rubella vaccination

Tsjekkia med sine 10,2 millioner innbyggere har 99% dekning og de siste 3 årene et gjennomsnitt av 18 meslingtilfeller per år. Storbritania har 63 millioner innbyggere – 95% dekning og et snitt på 1707 tilfeller de siste 3 år.

Østerike har har en vaksinedekning på 76% for første dose av MMR-vaksinen og 64% for nummer to. Det er en av de laveste dekningene i Europa. Der ligger gjennomsnittet på 51 tilfeller i året i perioden 2009 -2012 – altså veldig lavt. Ser man det i forhold til innbyggertallet som er 8,4 millioner har de omtrent like mange meslingetilfeller som Norge (alle tall fra WHO).

 

 

measles_vaccine_failure

Meslingevaksinen svikter i sin jobb

Det finnes enormt mange studier som viser til utbrudd i 100% vaksinerte befolkninger over hele verden – det kan være alt fra meslinger, kikhoste til kusmautbrudd. Det utbruddene har til felles er at vaksinenebeskyttelsen har sviktet.

Professor Gregory A Poland er leder av Mayo Clinic Vaccine Research Group og en av verdens mest kjente forskere innen vaksiner. Han kom i 2012 ut med artiklen “The Re-Emergence of Measles in Developed Countries: Time to Develop the Next-Generation Measles Vaccines?” hvor han kommer inn på hva som her skjer.

Artikkelen er som forventet fra en pro-vaksineperson med interessekonflikter til industrien (Merck), og han sier man nå trenger en ny og bedre vaksine (mer av samme gamle filosofi) – men han kommer og inn på noe som forteller oss at flokkimmunitet er en myte:

Hva som får mindre oppmerksomhet er imidlertid spørsmålet om vaksinesvikt. Selv om den nåværende vaksinen er anerkjent som en god vaksine, har vi og flere andre vist at immunresponsen til meslingvaksinen varierer betydelig i faktisk feltbruk. Flere studier viser at 2-10% av de som er immunisert med to doser av vaksinen mot meslinger ikke utvikler beskyttende antistoffnivåer, og at immunitet kan avta over tid og føre til infeksjon (såkalt sekundær vaksinefeil) når individet er eksponert for meslinger.»

 

«Fordi feltstudier har påvist tegn på primær vaksinesvikt og befolkningsnivåer med immunitet under denne grensen, har USA i likhet med mange andre land, vedtatt et to-dose meslingvaksinasjonsprogram på begynnelsen av 1990-tallet. Imidlertid, selv med to dokumenterte doser av meslingvaksine, har vårt laboratorium vist at 8,9% av 763 friske barn som ble immunisert gjennomsnittlig 7,4 år tidligere, manglet beskyttende nivåer av sirkulerende mesling-spesifikke antistoff, noe som tyder på at selv to doser av vaksinen kan være utilstrekkelig på befolkningsnivå. ”

 

Så her mister 8,9% av de som har tatt begge dosene immunresponsen etter magre 7.4 år. Ta og med 2-3% som ikke kan vaksineres av medisinske grunner. Det blir for mye til at flokkimmunitetsteorien (som er debunka en million ganger) skal fungere.

Og ja – glemte nesten røde hunder-komponenten:

Vi fant ingen studier som vurderer effektiviteten av MMR vaksine mot kliniske røde hunder. Meta-analyse Cochrane 2012, Vaccines for measles, mumps and rubella in children.

 

 

60_0307_NECCpreview

 

 

 

Det som ikke står i innholdsfortegnelsen

Vaksiner inneholder stoffer som er klassifisert som blant annet kreftfremkallende og nevrologisk skadelige, noe som er ille nok i seg selv. Men, så har man og problemet med hva som ikke står i innholdsfortegnelsen – kontaminerte vaksiner.

Eksemplene på det er endeløse og historien starter for alvor med poliovaksinen som tidligere var kontaminert med DNA fra apeviruset Simian Virus 40 (SV40):

Vår analyse indikerer økt forekomst av ependymomas (37%), osteogene sarkomer (26%), andre bein svulster (34%) og mesoteliom (90%) blant de som er i den eksponerte i forhold til den ueksponerte fødselskohort. KONKLUSJON:Disse dataene antyder at det kan være en økt forekomst av visse kreftformer blant de 98 millioner mennesker som er utsatt for kontaminert poliovaksine i USA; videre undersøkelser er tydelig begrunnet.”

En inspeksjon i 2012 hos Sanofi-Aventis produksjonsavdeling for vaksiner, fant 58 problemer som vaksinegiganten måtte utbedre. Ett av de var bygningene hvor produksjonen skjedde, som var fulle av muggsopp og trengte kraftig oppussing. FDA ga og beskjed om at prosedyrene for å holde produktet sterilt ikke var trygge. Det var heller ikke noen garanti for at testene som brukes for å blant annet påvise muggsporer i produktet fungerte.

Manglende renhold – også i selve produksjonen var et tilbakevendene problem. Inspektørene fant at de ikke fulgte prosedyrer  som er lagd for å hindre mikrobiell kontaminasjon.


Mykoplasma

Den høyeste vitenskapelige autoriteten som påviser hvordan vaksiner er kontaminert, er kanskje Garth L. Nicolson. Han er en prisbelønt cellebiolog og en av verdens mest siterte forskere, etter å ha publisert over 600 medisinske og vitenskapelige fagfellevurderte papirer.

Nicolson ble en varsler som fortalte at vaksiner er kontaminert med blant annet mykoplasma, og han sier at alle i større eller mindre grad har blir skadet av dem.

Mykoplasma er en slekt av bakterier som ikke har cellevegg. Det medfører de kan gjemme seg i cellene så immunforsvaret ikke finner de. De blir ikke påvirket av antibiotika – ofte er de parasittiske, sykdomsfremkallende og fører til egglederbetennelse, lungebetennelse og brystbetennelse for å nevne noe. I tillegg har de en sterk link til mange andre sykdommer av alvorligere art.

For eksempel så viser Barykova et al. (2011) til en sterk assosiasjon mellom forskjellige typer mykoplasma og prostatakreft. Yang et al. (2010) peker på sterke indikasjoner om at mykoplasma bidrar til utvikling av kreft i magen og øker sannsynligheten for ondartet kreft. Pevilian et al. (2005) viser til at mykoplasma har en rolle i utviklingen av nyrekreft.

Ved lungekreft er det påvist hvordan mykoplasma induserer proteiner som det finnes unormalt forhøyede verdier av i lungesvulster. De samme proteinene aktiverer de kreftfremkallende veiene og har blitt funnet å fremkalle svulster i lunger hos mus (Rogers, 2011).

 

 

Vaksiner mot blant annet meslinger, kusma, røde hunder, polio, vannkopper og influensa er dyrket i cellekultur. Studier viser at halvparten av forskerne i USA som jobber med cellekulturer ikke undersøker om de innholder mykoplasma – andre studier viser at opp til 15 % av cellekulturene er kontaminert med bakteriene.

Disse tallene er høyst sannsynlig alt for lave da europeiske studier viser til mye høyere tall. Fra Japan meldes det om at 80 % av cellekulturene er kontaminert med mykoplasma.

Det er flere studier som viser at cellekulturer som er brukt for vaksiner inneholder mykoplasma – og at de til slutt havner i vaksinen:

To metoder for påvisning av kontaminasjon av mycoplasma i cellekulturer, sera og levende virusvaksiner ble sammenlignet. Kontaminasjon av ulike arter av mycoplasma ble funnet i 39% prøvene som ble testet. Benisheva et al (1993) – Comparison of methods used for detection of mycoplasma  contamination in cell cultures, sera, and live-virus vaccines.

 

Pestvirus

Pestivirus kan og være tilstede i levende virusvaksiner på grunn av cellekulturen de er grodd i.

Trettiseks pakninger med levende virale vaksiner produsert av tre produsenter ble testet for tilstedeværelse av pestivirus. Bovine viralt diarevirus (BVDV) RNA ble påvist i 33% av vaksinene (E Studer, 2002).

Fra dyr og mennesker kan vaksiner by på mye mer enn hva innholdsfortegnelsen beskriver:

Meslingvaksinen Attenuvax var dyrket i kyllingembryoceller kontaminert med avian leucosis  og avian endogent retrovirus som kan gi kreft hos kyllinger.

Herpes 3 vaksinen Varivax som er grodd i celler fra aborterte fostre (det er og blant annet deler av MMR-vaksinen) var kontaminert med menneskelig endogent retrovirus K (HERV-K) .

Rotavirusvaksinen Rotarix dyrket i Vero E6 celler (fra nyren til afrikansk grønn ape) ble kontaminert med fragmenter av griseviruset circovirus 1 og 2.

Rotavirusvaksinen Rotateq som og er dyrket i Veroceller, hadde bavian endogent retrovirus som konteminant.

MMR II dyrket i kyllingembryoceller hadde avian endogent retrovirus og menneskelig endogent retrovirus K som kontaminanter, og røde hunder komponenten grodd i WI-38, som er celler fra et 3 måneders abortert foster, var kontaminert med menneskelig endogent retrovirus K.

Røde hunder vaksinen Meruvax, igjen grodd i WI-38,  inneholdt menneskelig endogent retrovirus K, noe som og Meruvax II gjorde.

Slik fortsetter det i det uendlige.

PCR-teknikker ble brukt for påvisning av mykoplasma DNA og pestivirus RNA i 43 pakninger med levende virusvaksiner (meslinger, kusma, røde hunder og oral poliomyelitt) produsert av seks produsenter i Japan. Selv om Mycoplasma-DNA ikke ble påvist i noen av de vaksiner som ble testet, ble pestivirus RNA påvist i 12 pakninger (28%) (Sasaki et al.,1996)

 

 

amiel

 

Avisene fremstiller vaksineskeptikere som personer hvor intelligensen har tatt kvelden for godt, og alt “antivakserne” klynger seg til er en eneste “totalslakta studie” som ser sammenheng mellom autisme og MMR-vaksinen.

Det er kun et røykteppe som dekker over de store problemer – kall det gjerne medias red-herring teknikk.

Vaksinebudskapet selges gjennom frykt på alle måter – som frykten for å ikke være den gode samfunnsborger som bidrar til det større bildet.  Patologisk altruisme kan det kanskje kalles – noe som ofte går over i selvgodhet og narsissisme.

Det som er sikkert er at frykt er perfekt for de som lefler med tanker om tvangsvaksinering – for hvis folk blir skremt vil de lettere akseptere autoritet.

 

 Nei til tvangsvaksinering

 

NB.

Som man ser kan det være mange grunner til å takke nei til vaksiner – her er kun toppen av isfjellet berørt.

Aldersforskyving av sykdommen det vaksineres mot – hvordan dødligheten fra sykdommene forsvant før vaksinen – metningspunkt og mye mer kan du lese om i denne glimrende artikkelen.

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

5 Responses to Tvangsvaksinering – den totalitære tankens utopia

 1. Vidar Gustad says:

  Takk for mange fin og ryddig post. Vanvittig å se de voldsomme kreftene som er i sving for å påvirke oss.

  Astroturf: grasrota som hjernevasker oss..

  Astroturf hva er det;

  “Det engelske begrepet astroturf lobbying eller astroturfing betyr en lobbyistgruppe eller organisasjon som er rekruttert mot betaling men utad fremstår som en grasrotbevegelse som er drevet av overbevisning.”

  Astroturf skjer nok i de fleste industrier, men vi mistenker at legemiddelindustrien er en versting.

  Hvem er så disse folkene som driver på med dette? Det er nok i mange samfunnsgrupper som har interesser av å spre propaganda på nett.

  Inn mot legeindustrien har jeg selv sett ; leger, profilete leger, fotballspillere, bloggere, tidligere politikere, forskere, mennesker involvert i laberatorier og journalister.

  Anstoturfere anpriper nyhetsorganiasasjoner som publiserer historer de ikke liker, varslere som forteller sannheten, politikere som tør å stille de vanskelige spørsmåpene og journalister som har en frekkhet til å rapportere alt sammen.

  Det er jo ikke vanskelig å tenke seg at folkets mening påvirker både mannen i gata, journalisten og politikeren. Når disse i tillegg er infiltrert av denne forfalska grasrota er det et enkelt regnestykke å tenke seg hvor manipulert vi er i ferd med å bli.

  Disse kreftene driver ikke med folkeopplysning, men med folkeforvirring på vegne av industrier..

  Astroturf forsøker å manipulere deg til å endre mening ved å pårirke at du føler deg som en avvikende når du ikke er det.

  Hvis du skiller deg ut må du regne med en språkbruk som : kvakksalver, gal, løgner, paranoid, pseudo og konspirasjonsteoretiker Mener du noe som trosser deres interesser eller overbevisning blir du stempla som NAIV

  Dette er dette inntrykket de ønsker å skape av dem som går i mot industrien og som kjemper for et nyansert bilde av virkligheten.

  Googler du noe inn mot noe kritisk inn mot medisiner kan jeg nesten garantere at du kommer innom en Astroturfers grasrotarbeid. Du må være ganske SVAKSYNT for å ikke se dette bildet..

  http://www.crymedisease.com/#!astroturf/c15fw

 2. […] Det som er sikkert er at frykt er perfekt for de som lefler med tanker om tvangsvaksinering – for hvis folk blir skremt vil de lettere akseptere “autoritet”: http://thebeam.org/2015/03/tvangsvaksinering-den-totalitaere-tankens-utopia/ […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: