MENU

Vaksinehysteriet i norske aviser fortsetter

Norsk presse tar helt av for tiden. Knapt en dag går forbi uten at de pøser ut artikler om hvor viktig vaksiner er – oftest dokumentert ved bruk av studier som kommer rett fra produsenten – blandet med en god dose fryktpropaganda.

Alt dette til støtte for en industri som er infisert av mafialignende tilstander.

I 2012 fant jeg ut at de ti største farmasøytiske selskapene i verden begår gjentatt og alvorlig kriminalitet i en slik grad at de oppfyller kriteriene for organisert kriminalitet i henhold til amerikansk lov. Jeg har også funnet ut hvor store konsekvensene av forbrytelsene er. De innebærer kolossale tyverier av offentlige midler og de bidrar vesentlig til det faktum at våre legemidler er den tredje største dødsårsaken etter hjertesykdommer og kreft. –Peter Gøtzsche, MD. 9. september 2013

 

1111aaäaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Bergensavisen – HPV-vaksiner og professor Ole Erik Iversen usynlige interessekonflikt

Vandringen i avismiljøets vaksineopphengte kvartaler starter denne gangen hos Bergensavisen (BA). De har  nå kommet ut med to artikler hvor professor Ole Erik Iversen ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus, uttaler seg i rosende ordelag om HPV-vaksiner – ikke minst den nye varianten som er på trappene.

BA har som andre aviser en etisk plikt til å opplyse om interessekonflikter hos sine intervjuobjekter, men deres journalist Katherine Ferguson gadd ikke det i sine to artikler hvor Iversen ble intervjuet.

Forbrukere får ofte ikke det komplette bildet fra medieinnslag om medisinsk forskning. Flere analyser av dekningen av medisinske studier viser at media ofte unnlater å rapportere om farmasøytiske selskapers finansiering, og det samme gjelder for deres bruk av ekspertkommentatorer – begge potensielle kilder til skjevheter i studie og rapportering.

Her kan vi derimot lese litt om professor Iversens interessekonflikter i VGs artikkel «Fikk betalt av vaksineprodusent” fra 2007:

Professor Ole-Erik Iversen ved kvinneklinikken på Haukeland sykehus har deltatt i flere kliniske utprøvinger og vært nasjonal koordinator i Norge for studier av de to vaksinene mot HPV-virus som i dag eksisterer. Han har også sittet i Mercks styringsgruppe, og har ifølge Innovest fått 120 000 kroner pluss 35 000 kroner i reiseutgifter for dette arbeidet siden 2000.”

BA skriver i sin artikkel med den voldsomt optimistiske overskriften «Ny vaksine kan utrydde livmorhalskreft», at  Iversen var medforfatter på studiene av den nye HPV-vaksinen, og resultatene vil bli publisert i New England Journal of Medicine i februar.

Det er høyst sannsynlig en studie av denne typen fra 2009, hvor interessekonfliktene er for mange  til å få plass her, og Iversen var medforfatter:

Økonomisk støtte: Merck Research Laboratories, en divisjon av Merck & Co. Studiene ble designet av sponsor (Merck & Co.) i samarbeid med eksterne forskere og en ekstern data og sikkerhets-overvåkingsgruppe. Sponsor sorterte dataene, overvåket gjennomføringen av studien, utførte statistisk analyse, og koordinerte skriving av manus med alle forfattere. Forfatterne var aktivt involvert i innsamling, analyse, eller tolkning av dataene og i den reviderte av manuskriptet for intellektuelt innhold og godkjent den endelige manuskriptet.”

Så når den nye studien som Iversen nevner i BA vil bli reklamert for i norsk presse nå i februar – legg merke til om de forteller deg hvem som står bak og hvilke interessekonflikter som finnes – hvem har sortert dataene, overvåket gjennomføringen av studien, utførte statistisk analyse og de andre aspektene av studien.

Her er en studie fra 2014 hvor Iversen var delaktig:

Studien ble finansiert av Merck & Co. Dr Iversen rapporterer å ha mottatt honorar som foreleser og / eller kompensasjon gjennom sin institusjon som forsker for HPV vaksinestudier på vegne av Merck og GSK, og sitter i det rådgivende organ for Mercks neste generasjon HPV-vaksine.”

aftenposten

Aftenposten – Write what thou wilt the investors say

Når det gjelder det å ha en ledelse som virkelig er vaksinefrelst og derfor har bestemt seg for å overgå selv produsenten i mengde propaganda som kjøres ut, leder Aftenposten klart. Avisen som i sin tid ukritisk delte suspekte studier om  Vioxx – legemidlet som medførte kanskje 500 000 dødsfall i USA alene –  er i disse dager mer å regne som en produktformidler for diverse farmasøytiske selskaper.

Kanskje ikke så rart når man vet at 57% av aksjonærene i hovedsak er utenlandske  storbanker som igjen har investert tungt i den farmasøytiske industrien.

De 20. største aksjonærer hos Schibsted / Aftenposten pr. 24. november 2014 er:

1:Blommenholm Industrier AS
2: Folketrygdfondet
3: NWT Media As
4: Goldman Sachs & co – her er noen av deres suspekte bedrifter.
5: The Northern Trust Company Ltd
6: Den sveitsiske banken og finansselskapet UBS har hvitvasket Nazipenger og Nazigull og er et heller tvilsomt selskap.
7: J P Morgan har et rulleblad langt som et vondt år.
8: The Bank Of New York Mellon, og ja..
9: Montague Place Custody Services som er en del av Goldman Sachs.
10: Clearstream Banking hvor for eksempel Wikipedia har 3700 ord om deres affærer.
11: Citibank har i likhet med de andre et finansielt rulleblad som er helt ille.
12:  JP Morgan Clearing Corp.
13: State Street Bank & Trust Company.
14: J.P. Morgan Chase Bank N.A. London
15: Goldman Sachs International Equity
16: J.P. Morgan Chase Bank N.A. London
17: Morgan Stanley & Co LLC
18: Baillie Gifford Gl Alpha Pen F
19: The Northern Trust Co.
20: JPMorgan Chase Bank, N.A.

En av de siste vaksineartikler hos Aftenposten er en kronikk  fra Audhild Skoglund. Hun har lenge vært en aktiv del av skepsismiljøet som er Human Etisk Forbunds forlengede arm, og har i tillegg skrevet bøker utgitt på Humanist forlag.

Jeg har i mange år ivrig fulgt med på bloggen til Foreningen Skepsis, og også selv bidratt med flere artikler den gang foreningen gav ut et eget tidsskrift. I tillegg har jeg skrevet kritisk om alternativmedisin en rekke ganger.”

 

152407534

 Hvor er dødsfallene dine, Skoglund?

Hun har nå kommet med en artikkel som heter “Religiøs vaksinefrykt koster liv” – en tittel som tilsier at folk dør som følge av frykt for å ta vaksiner.

Første forutsetning for at man ikke skal føle seg lurt når en artikkel leses, er at det er samsvar mellom overskrift og innhold. Derfor er følelsen man sitter igjen med etter å ha lest Skoglunds artikkel at hun lurer folk – kaster bort vår tid.

Ingenting av hva hun viser til er dokumentasjon på at noen har dødd som følge av denne «religiøse vaksinefrykten». Meslinger eller polioutbrudd – sekulære eller religiøse grunnlag for å takke nei til vaksiner – ingen av hennes linker forteller at noen døde.

Nå har USA et lite utbrudd av meslinger som hypes helt hysterisk opp i media, så Skoglund starter med å vise til det. Over 80 personer er smittet – uvaksinerte blir hevdet å være smittekilden, men som forfatter Rolf Kenneth Myhre påpeker:

“Det må undersøkes om viruset som infiserer ved nye utbrudd er villvarianten eller vaksinevarianten, hvilket gjøres ved en PCR-labtest. Hvis det viser seg å være vaksinevarianten, er det vaksinen og ikke de ikke-vaksinerte som er kilden til utbruddet.”

I 2014 var det 129 personer i USA som fikk meslinger de fire første måneder av året. Ingen døde – det siste meslingedødsfallet i USA var i 2003. Dette er tall fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) som holder øye med utviklingen, og gir ut ukentlige rapporter over syke og døde.

Det minner om Storbritannia som har hatt 80 000 tilfeller av meslinger de siste 20 år, men ingen dødsfall hos friske barn på grunn av sykdommen.

For vaksiner derimot er tallene helt annerledes.

USAs myndigheter har en database over rapporter av bivirkninger fra vaksiner som heter “The Vaccine Adverse Event Reporting System” (VAERS) . Det er en offentlig portal som hvem som helst kan søke på, hvor for eksempel bivirkninger fra MMR-vaksinen viser til skremmende tall.

Søkes det på de siste 10 år vil tallene fra VAERS vise at 108 dødsfall er registrert etter MMR-vaksinen. Søkes det lengre tilbake finnes det 96 dødsfall til. En stor andel skjedde på samme dag som vaksinen ble gitt, eller få dager etter.

Det er og de samme reaksjonene som går igjen – for eksempel blødning, blodforgiftning, hypoton-hyporesponsiv episode (HHE) og hjertesvikt. HHE er en av mange bivirkninger som er kjent etter vaksiner og står oppført som en mulig alvorlig bivirkning i de fleste preparatomtaler av vaksiner.

HHE defineres som en akutt reduksjon i sensorisk bevissthet eller bevisstløshet ledsaget av blekhet og hypertoniske muskler. Vekselsvis er det beskrevet som sjokk, kollaps eller HHE, og utbruddet er innen 12 timer etter vaksinasjon. De fleste barn er i utgangspunktet irritable med feber, og blir blek, slapp med manglende respons / hyporesponsiv. Åndedrett er grunt og cyanose oppstår ofte. Varigheten av en episode varierer fra noen få minutter til 36 timer.

 

 

deaths_in_the_us_during_the_past_10_years_due_to_measles

 

Den farmasøytiske giganten Merck står overfor en haug av kontroverser over dens meslinger-kusma og røde hunder (MMR) vaksine, etter mange påstander om ugjerninger fra forskjellige parter i det medisinske feltet, inkludert to tidligere Merck forskere/varslere. En tredje varsler – denne en forsker ved Centers for Disease Control, lover også å bringe Merck problemer etter hans tilståelse av uredelighet som involverer den samme MMR-vaksine. –Huffington Post, oktober 2014.”

 

 

 

 

 

 

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

Leave a Reply

%d bloggers like this: