MENU

Kuwaits oljefond og andre investorer saksøker Merck for bedrageri

Den farmasøytiske giganten Merck er i hardt vær om dagen. Konsernet som står bak kontroversielle produkter som blant annet Gardasil og MMR-vaksinen har en lang historie med domfellelser bak seg, og nok en gang kan selskapets endeløse rulleblad bli forlenget.

Merck har tidligere blitt dømt for blant annet miljøødeleggelser, bestikkelser, falske/oppblåste priser, utnyttelse av arbeidskraft, fremme falske påstander om sine produkter, skatteunndragelser og unnlate å teste eller holde unna informasjon om bivirkninger.

MMR-vaksinen som sammen med Gardasil i fjor hadde salgstall i underkant av 23 milliarder kroner, er et eksempel på hvordan Merck til stadighet kommer under søkelyset for sine uetiske metoder.

Selskapet har der blitt saksøkt av forskjellige parter innen det medisinske feltet – deriblant to virologer som har kommet ut med opplysninger om at Merck forfalsket data om MMR-vaksinens effektivitet. I tillegg har en tredje varsler – denne en forsker ved Centers for Disease Control, kommet med en tilståelse om uredelighet i sitt arbeide som involverer den samme MMR-vaksinen.

Som om ikke dette skulle være nok har store investorer nå kommet på banen i et nytt søksmål mot firmaet – og det er ikke småtterier vi kan lese i papirene som 23. januar ble levert til New Jersey federal court.

 

 

3234210

 

Kuwaits oljefond saksøker Merck
Kuwait Investment Authority – forvalter av landets oljefond som er verdens sjette største, har sammen med to kapitalforvaltningsselskaper saksøkt Merck for bedrageri, i forbindelse med det som beskrives som en av de største medisinske skandaler noensinne.

De hevder at legemiddelgiganten bevisst har dekket over opplysninger om at leddgiktmedisinen Vioxx hadde en statistisk sannsynlighet for å føre til alvorlige trombotiske hendelser (spesielt hjerteinfarkt og slag), og vil ha sine økonomiske tap dekket.

“De saksøkte (Merck og en del av ledelsen) drev en aggressiv kampanje for å skjule både medisinsk og kommersiell risiko forbundet med Vioxx,” sier saksøkerne. “Nesten hver gang negativ informasjon om Vioxx kom ut, tilbakeviste Merck umiddelbart den informasjonen og/eller de angrep direkte kilden for slik informasjon.”

Vioxx ble trukket fra markedet i 2004 etter å ha forårsaket opptil 100 000 tilfeller av hjerteinfarkt og kanskje 50 000 dødsfall. Siden den tid har saken gått frem og tilbake hos rettsvesenet i flere land, og Merck har måtte betale flerfoldige milliarder dollar i erstatninger.

Enkelte hevder at 500 000 døde på grunn av legemidlet i USA alene.

Som saksøkerne viser til var Merck fult klar over risikoen for hjerneslag og alvorlige kardiovaskulære bivirkninger før Vioxx ble godkjent i 1999, og kunne dermed ha trukket tilbake legemidlet – men i stedet så fortsatte de markedsføringen av medisinen for å vinne markedsandeler fra Pfizer som hadde et lignende produkt ved navn Celebrex.

Celebrex er Pfizers mest verdifulle produkt (salgsinntekter på ca. 22 milliarder kroner i 2013), og har en historie som på mange plan minner om Vioxx skandalen.

Studier av Celebrex er kraftig infisert av vitenskapelig juks, hvor Pfizer har ført en ekstremt slepphendt respekt for folks helse ved å blant annet å tilbakeholde opplysninger fra studier. Bivirkninger inkluderer en økning på 37% i forekomsten av hjerneslag og større vaskulære hendelser. I tillegg oppstår det en økning på 81% i forekomst av øvre gastrointestinale komplikasjoner, som perforering eller blødninger.

I take aspirin for the headache caused by the Zyrtec I take for the hayfever I got from Relenza for the uneasy stomach from the ritalin I take for the short term attention span caused by the scopederm I take for the motion sickness I got from the Lomotil I take for the diarrhea caused by the Zenikal for the uncontrolled weight gain from the paxil i take for the anxiety from zocor I take for the high cholestrol because exercise, a natural diet and inner self practise are too much trouble”

Etter å ha fått klarsignal fra FDA for å slippe Vioxx på markedet, lanserte Merck en aggressiv markedsføringskampanje drevet av falske og villedende uttalelser om legemidlet. Investorer ble ledet til å tro at Vioxx var – og ville fortsette å være en viktig medisin i mange år fremover med minimal risiko for erstatningsansvar, hevder saksøkerne.

Det medførte at selskapets aksjer fikk en kunstig oppblåst pris, men når legemidlet ble trukket tilbake resulterte det i et fall i aksjekursen på 26% i løpet av en dag. I tillegg medførte medieoppslag om hvordan Merck skjulte farene ved legemidlet til en ytterligere nedgang på om lag 10 prosent.

Saksøkerne legger vekt på at flere personer innen toppledelsen fikk store bonuser som følge av den ekstremt aggressive og uetiske metoden markedsandeler ble skaffet på. Søksmålet sier de innen ledelsen som har fått økonomisk gevinst bør bli tvunget til å betale tilbake sine bonuser, og selskapet bør hoste opp en erstatning for de mer enn 1,3 millioner aksjer saksøkerne har kjøpt.

Merck har hittil ikke kommet med en kommentar til søksmålet.

 

 

ee3FyrS7jT_rd744EFDCbwS6nkh2cSHdTApkHcN3EkCA

 

Hvorfor saksøker ikke norges oljefond Merck?

Kuwaits oljefond og de andre investorene som nå har gått til søksmål mot Merck, hevder de har blitt påført millioner av dollar i tap i forbindelse med deres kjøp av Mercks verdipapirer til kunstig oppblåste priser, og det påfølgende fall i aksjekursen. Sistnevnte – et direkte resultat av Mercks manglende etikk som bevisst skjulte, undertrykte og forvrengte fakta om Vioxx medisinske effekt.

Et annet statlig investeringsfond som har store investeringer i Merck er den norske statens pensjonsfond utland (oljefondet). Det sitter på i underkant av 1% av Mercks aksjer til en verdi av 6, 2 milliarder kroner, og regnes som en av de store investorer i firmaet. I tillegg finnes investeringer i heleide Merck-selskaper som blant annet Cubist Pharmaceuticals.

Oljefondet har investert kraftig i legemiddelbransjen. Blant fondets 6 største investeringer er 2 av de farmasikonserner med en samlet aksjeverdi på 50.3 milliarder kroner.

Om ledelsen har ryggrad til å gjøre det samme som Kuwaits oljefond – se forbi de ekstreme profittmarginene innen farmasibransjen som ofte er over 40%, er heller tvilsomt.

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

2 Responses to Kuwaits oljefond og andre investorer saksøker Merck for bedrageri

  1. sandysez says:

    Merck is known for a widespread culture of corruption and criminality. There is therefore no reason whatsoever to trust the company’s products.

Leave a Reply

%d bloggers like this: