MENU

Er vaksiner viktigere enn fattigdomsbekjempelse og fredsarbeid?

Aftenposten har nok en ny artikkel om vaksiner som er så misvisende man nesten ikke kan tro hva man leser. Deres journalist har nemlig funnet noen kart i en rapport fra Redd Barna, som skal være bevis på at lav vaksinasjonsdekning og barnedødelighet er to sider av samme sak.

Eller rettere sagt – det er kun den siden for Aftenposten, som har ignorert hva rapporten til Redd Barna faktisk handler om – fattigdomsbekjempelse.

Det er ikke unikt hva som her skjer, derimot er det normen til de som jobber for vaksiner på et grasrotplan eller i andre deler av samfunnet. Fokuset skal kun være på vaksiner, og nevner du aspekter som ernæring eller fattigdomsproblematikk vil du bli sablet ned.

«Disse to kartene sier alt om barnedødelighet og vaksinedekning» er tittelen på Aftenpostens nye artikkel, og deres journalist lar oss ikke være i tvil om hva som her skjer:

To kart som sier alt Men hvordan ser sammenhengen mellom vaksinedekning og barnedødelighet ut? To kart kan si mer enn tusen ord. Det første kartet viser barnedødeligheten for barn under fem år. Jo større landet er, jo større er barnedødeligheten. Det andre kartet viser mangelen på vaksinedekning. Jo færre barn som har fått vaksiner, jo større er landet. Resultatet: Til forveksling like kart.

Som skeptikerne sier – vi ble nettopp vitne til cum hoc ergo propter hoc – en tankefeil om årsakssammenhenger.

 

REDD BARNA 2

 

Det handler om fattigdom og nød

Mangel på helsepersonell  står det øverst i bildet til Redd Barna – et symptom på blant annet fattigdom eller krig.

Det er hva det handler om.Ta for eksempel et kart som viser krig eller fattigdom og se selv hvor de problemene finnes i forhold til Redd Barnas kart om barnedødelighet.

Redd Barna og Unicef sier det samme – lav vaksinasjonsdekning er en markør som viser hvor fattigdom er. Fordelingen av uvaksinerte barn tilsvarer grove ulikheter både på tvers av og innenfor et land.

Poverty increases a child’s exposure to disease and reduces their ability to fight it, making poor children most likely to fall ill. – Redd Barna

Vaksineforkjemperne nekter å innse at deres ensidige fokus på vaksiner er farlig, og undergraver de grunnleggende problemer som utviklingsland står ovenfor. Samtidig utfører de på den måten og en bjørnetjeneste mot sin  kampsak.

For som Redd Barna påpeker vil et ensidig fokus på vaksiner uten å legge vekt på fattigdomsproblematikken, medføre større hull i dekningen av vaksiner. Hvis man kun fokuserer på vaksiner vil det være de rike eller de som bor i tettbygde strøk som får vaksinene, da vaksinasjonsdekningen innen land har store forskjeller som følge av fattigdom og krig.

Dette er hovedpoenget i Redd Barnas rapport – lav vaksinasjonsdekning har sammenheng med fattigdom.

Noen av landene med lavest dekningsgrad er de som er klassifisert som «fragile states». I slike sammenhenger vil den offentlige tjenesteytingen være svak, og tilgangen til helsetjenester undergravd av konflikt og usikkerhet.

Ett av kartene i Redd Barnas rapport viser hvor det er mangel på helsepersonell. Det er og de samme landene med høyst barnedødelighet.

 

75

 

Barnedødelighet i utviklingsland 

I 2013 var det nesten 1 million barn verden over som døde samme dag de ble født, og en million til døde de neste 6 dager. Mellom dag 7 og 27 døde 0,8 millioner barn. Dette er relatert til mangel på helsetjenester som direkte kan redusere dødeligheten blant nyfødte.

Manglende muligheter til hygiene og ernæring – komplikasjoner i svangerskap eller ved fødsel, samt sykdommer som blodforgiftning, diaré eller lungebetennelse er alle viktige faktorer her. Det samme er mangel på essensielle medisiner og utstyr som trengs ved fødsler, i tillegg til behovet for helsepersonell, da spesielt jordmødre.

Spedbarnsdødelighet som i hovedsak kan forebygges hvis grunnleggende helsetjenester hadde vært tilgjengelig, utgjør 44% av alle dødsfall hos barn under 5 år.

Det trengs og et sterkere fokus på næringstoffer som blant annet vitamin A og sink.

Hvert år dør 800 000 barn som følge av diaré – en tilstand som igjen ofte er et symptom på fattigdom og nød. En enorm mengde studier viser hvordan kombinasjonen vitamin A og sink kan redusere barnedødeligheten fra diaré – det for en brøkdel av hva vaksiner koster, noe som medfører at hjelpen lettere kan nå ut til flere.

I motsetning til vaksiner er det heller ikke behov for helsepersonell som administrerer denne type hjelp. Det er avgjørende i land hvor det er store avstander med kanskje en helsearbeider per 100 000 innbyggere.

Næringsstoffer som sink og vitamin A er essensielle for en normal vekst hos barn. I tillegg har de en synergieffekt som styrker immunforsvaret og reduserer dødeligheten av andre sykdommer.

En av de er malaria som i 2012 medførte at i underkant av 500 000 barn under 5 år døde. Det er 1300 barn per dag eller ett barn hvert minutt. Det kan forebygges ved bruk av blant annet moskitonett og enkelte medisiner, men elementære ting som  rent vann, hygiene, ernæring og immunstatus er igjen viktig.

I Rufiji-deltaet, et område i Tanzania som er holoendemisk for malaria, var det utbrudd av influensa A, meslinger og kikhoste i 1986 og 1987. Betydelig lavere parasittiske forekomster og lavere tettheter av malaria parasitter ble funnet hos barn opp til ni år som hadde meslinger eller influensa enn hos asymptomatiske kontrollbarn. -Karolinska institutet, 1992.

Aftenpostens illusjon om at det er vaksiner som er avgjørende for barnedødeligheten har blitt prøvd ut før i utviklingsland.

I perioden 2001-2005 brukte Unicef 27 millioner dollar (USD) på et vaksineprogram, og barnedødeligheten falt med 13% i områder av Benin hvor det ble innført. Men i andre deler av landet der vaksineprogrammet ikke ble innført falt dødeligheten med nesten 25%.

I Mali fant forskerne at dødelighet falt med 24% i distrikter der Unicef-programmet ble satt opp, men 31% ellers i landet.

 

poverty-in-africa

 

Hule ord fra vaksineforkjempere

Det er et ufint skue å oppleve hvordan vaksineforkjemperne jobber så intenst med å flytte fokuset til vaksiner som den eneste løsning på barnedødeligheten i utviklingsland. Deres messiaskompleks er åpenbart i den “edle” saken de fremmer – men de flotte ordene lyder bare hule når man vet hvordan de ignorerer de virkelige problemene.

Kanskje er dette den store faren ved å pøse ut vaksiner til utviklingsland, slik som GAVI og den norske regjeringen gjør – det maskerer de underliggende problemene som da kan fortsette uavbrutt.

Underernæring er den underliggende årsak til at 2,6 millioner barn dør hvert år, og står for en tredjedel av alle barnedødsfall. Det er 300 barn i timen – 5 per minutt. Mange av de som overlever vil få alvorlige senskader.

Rapporten “A Life Free From Hunger” fra Redd Barna forteller man må gjøre problemet synlig – noe som ikke skjer.

Underernæring er den underliggende årsaken til en tredel av alle barnedødsfall, forteller rapporten, men det mottar aldri høyprofilerte kampanjer og investering som gis til andre årsaker av barnedødelighet som malaria, meslinger eller Aids. – The hungry generation. Independent, 2012

DR Kongo er ett av landene som har høyest barnedødelighet i verden, og ligger som nummer 186 utav 187 land på FNs Human Development Index (Måleskala for menneskelig utvikling). Landet har statistikker som er et vitnesbyrd om hva krig og uroligheter medfører:

  • 13 av 1000 mødre dør som følge av komplikasjoner ved fødsel.
  • 25% av barn er underernært.
  • Feil og underernæring står for halvparten av dødsfall for barn under 5 år.
  • Nesten en fjerdedel av barna er undervektige.
  • To av fem barn dør av malaria.
  • Mindre enn halvparten av befolkningen har tilgang til en sikker kilde til rent drikkevann.
  • Mindre enn en tredjedel har tilgang til tilstrekkelige sanitærforhold.
  • Det er over 4 millioner foreldreløse barn i landet.
  • Barnearbeid er vanlig og mer enn en fjerdedel av barn i alderen 5-14 jobber.

Hovedbildet til denne artikkelen er av fire måneder gamle Vishakha i det hun ble båret inn til et ernærings-rehabiliteringssenter i den indiske delstaten Madhya Pradesh 1. februar 2012. Hun veide kun 2,3 kg.

 

Kilder:
Redd Barna – FINDING THE FINAL FIFTH Inequalities in immunisation (PDF)
Unicef – Levels & Trends in Child Mortality Report 2014 (PDF)
Redd Barna – A Life Free From Hunger (PDF)
Unicef – Democratic Republic of Congo

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

Leave a Reply

%d bloggers like this: