MENU

Meslinger gjennom tidene

Hvert år dør cirka 8 000 barn i den vestlige verden av meslinger. Det foreligger få tall på hvor mange av de som hadde underliggende sykdommer, eller hvor mange som døde på grunn av feilbehandling av sykdommen fra sykehus eller lege. Hvor mange som døde som følge av manglende immunitet fra vaksinerte mødre er heller ikke kjent.

I Storbritannia har det vært over 80 000 tilfeller av meslinger de siste 20 år, og i den perioden er det ingen dødsfall hos friske barn på grunn av sykdommen.

«Før 2006 så var det siste dødsfall fra akutte meslinger i 1992.»

«I 2006 var det ett meslingdødsfall hos en 13 år gammel gutt som hadde en underliggende lungetilstand og tok immundempende medikamenter. Ett annen dødsfall i 2008 var også på grunn av akutte meslinger i et uvaksinert barn med medfødt immunsvikt hvis tilstand ikke krevde behandling med immunglobulin.

Selv om dette er realiteten pøser media ut artikler om faren ved meslinger og nødvendigheten av vaksinering mot sykdommen. De lager en illusjon. Ta bare en titt på denne grafen og husk at 95% av dødsfall fra meslinger skjer i utviklingsland hvor elementære ting som  mulighet til god hygiene, ernæring og rent vann er mangelvare.

 

who

 

I Norge hadde meslinge- dødelighet en nedgang på hele 92,15% i årene 1941-1970 (PDF). Meslingevaksinen kom i overgangen til 1970, og de få som vaksinerte seg de første årene hadde naturlig beskyttelse fra sine mødre som hadde gjennomgått sykdommen. Ironisk nok ser man at letalitet for meslinger øker med hele 26,67% etter vaksineinnføringen rundt 1970.

Før hadde barna altså beskyttelse fra moren sin når de ble født, men i dag er situasjonen helt annerledes.

Studie fra 1988:

Lavere antistofftiter mot meslinger ble observert hos barn med mødre som hadde blitt vaksinert, og disse forfalt til ikke-målbare verdier tidligere enn hos barn med mødre som ikke hadde blitt vaksinert, og ble antatt å ha hatt naturlige meslinger.

Studie fra 1996:

Geometriske gjennomsnittstiter var signifikant høyere i uvaksinerte enn hos vaksinerte mødre (P <0-001). Barn født av mødre med en historie av meslinger hadde høyere antistoffnivåer ved fødselen enn barn av vaksinerte mødre, og selv om forskjellen minsket over tid, fortsatte de å ha høyere nivåer opp til 30 ukers alder.

Studie fra 2012:

Barn av mødre som er vaksinert mot meslinger, og muligens røde hunder, har lavere konsentrasjoner av mors antistoffer og mister beskyttelsen fra mors antistoffer i en tidligere alder enn barn av mødre i samfunn som er i mot vaksinering. Dette øker risikoen for smitteoverføring i svært vaksinerte befolkninger.

I artikkelen “Kan man stille spørsmål vedrørende vaksinering mot meslinger?“ får vi et dypere innblikk i problemstillingen:

Professor D Levy ved Hopkins (1984) har ved hjelp av vitenskaplige metoder beregnet at vi innen 2050 vil ha store problemer med meslinger nettopp grunnet vaksinering.http://aje.oxfordjournals.org/content/120/1/39.short Vi vil blant annet sannsyneligvis se alvorlige tilfeller av sykdom som rammer utsatte grupper av eldre uten naturlig immunitet og spedbarn av mødre også uten naturlig immunitet. En av ulempene ved vaksinering er at mødrene neppe vil kunne gi sterk nok immunitet til sin spedbarn slik at de er beskyttet den mest kritiske fasen av livet. Det har vært sett en økning av meslinger hos spedbarn. Man vil derav utsette de svakeste gruppene i samfunnet for denne sykdommen.»

Selv om de fleste sykdommer  vi har sett i hundrevis av år har blitt lettere å behandle, så har meslinger derimot blitt farligere og farligere med årene – på papiret. Her litt fra en tidligere artikkel:

Lærebog i sundhedslære og huslig økonomi”, 1890:

«Meslinger blandt os regnes blandt en af de mildeste sygdomme, der forholdsvis skjeldent tager livet af folk

 

Illustreret Lægebok for hjemmet“, 1928:

«Mot de andre (forholdsvis mindre farlige) sykdommer: meslinger, kusma, røde hunder, influenza, skabb, lus, skurv, har sundhetskommisjonen ingen adgang til å skride inn, medmindre de optrer særlig ondartet. Derimot kan skolebestyreren med hjemmel i våre skolelåver utelukke fra skolen «elever som lider av smittsom sykdom, eller annet legemlig onde»

 

Folkehelseinstituttet, 2013:

«Meslinger er den alvorligste og den mest smittsomme av barnesykdommene. Meslinger gir stor risiko for komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt, mellomørebetennelse og hjernebetennelse (encefalitt), i verste fall med varig hjerneskade eller død som følge.»

 

National Institute for Medical Research London, ett år før meslingvaksinen ble introdusert over hele England, 1967:

“Meslinger er nå den vanligste smittsomme barnesykdommen i Storbritannia. Den forekommer i toårige epidemier der det totale antall tilfeller vanligvis overstiger en halv million, og mellom disse toppene er det en kontinuerlig betydelig forekomst. Det er ingen tvil om at de fleste av disse tilfellene i England i dag er milde, varer kun for en kort periode, ikke blir fulgt av komplikasjoner og er sjelden dødelig, men dette er ikke hele bildet og andre faktorer må vurderes.”

 

Men så ble meslinger mye farligere igjen selv om dødsfall fra sykdommen hadde gått kraftig ned.

 

MEASLES why every child in school needs to be protected from measles this autumn.“[Health Education Authority/Department of Health Publication], 1994:

«Barn i skolealder som får det vil sannsynligvis bli svært syke. Disse barna vil ha en høy temperatur, utslett, hoste, forkjølelse og såre øyne. Andre symptomer er hodepine og lysømfintelighet. Meslinger kan føre til lungebetennelse, blindhet, døvhet og til og med hjerneskade. Meslinger kan også være dødelig. Faktisk er det sykdommen mest sannsynlig føre til betennelse i hjernen »

Konklusjonen er at jeg setter meg tilbake med en episode av Brady Bunch fra 1969 – den er mer lærerik angående meslinger enn dagens hysteriske media og legestand. Samtidig har jeg i bakhodet ord fra Cochrane:

Design og rapportering av sikkerhetsutfall i MMR vaksinestudier, både før og etter markedsføring, er i stor grad mangelfull.

 

PS: Ingen studier som her er benyttet oppga noen interessekonflikter.

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

One Response to Meslinger gjennom tidene

  1. rolfkenneth says:

    Min egen rykende ferske artikkel om meslinger:
    http://www.rolfkenneth.no/Vax-C3_Meslinger.html

Leave a Reply

%d bloggers like this: