MENU

HPV-vaksiner og kildekritikk – hvor kommer Gunnar Tjomlids dokumentasjon fra?

Øystein Stray Spetalen har denne uken fortalt om hvordan hans datter ble syk rett etter sin første dose av HPV-vaksinen Gardasil. Nok en gang har en frisk og aktiv jente blitt så dårlig hun nesten ikke har greid å komme seg ut av senga etter vaksinen.

Når slike historier kommer frem i media vil Gunnar Tjomlid gjennom sin blogg Saksynt komme med en bloggpost om saken, og den vil  deretter automatisk blir delt av selverklærte skeptikere og Human Etisk Forbund.

Øystein Stray Spetalen fikk mye oppmerksomhet i går. Heldigvis har vi noen som gidder å plukke de praktisk talt livsfarlige misforståelsene fra hverandre.” skriver HEF på sin Facebook side “ingen liker å bli lurt”.

“Foreningens selvpålagte rolle i samfunnets vitenskapskommunikasjon er neppe en relevant stilling for de krav på vitenskapskommunikasjon og kontakt mellom medborgere og eksperter som stilles i vår tid.» – Professor Per-Anders Forstorp om skeptikerbevegelsen.

Tjomlid påstår uhemmet at Spetalen mangler kildekritikk, og kjører så på med en lang ordsalat om Post hoc ergo propter hoc, som for øyeblikket innen skepsismiljøet trender som nummer en av tankefeil de elsker å bruke mot folk som faktisk ser sammenhengene. For “skeptikere” så er alt tilfeldig – B kan ikke komme som følge av A. De er tilfeldighetsteoretikere.

Spetalen har som enormt mange andre opplevd at datteren ble syk rett etter vaksinen, men han eier altså i følge Tjomlid ikke kildekritikk, så da får vi heller se på hva Tjomlid selv har å tilby på den fronten.

Hvordan kjenne igjen en skeptiker: “-gjennom den «fiendtlige, moraliserende og harselerende tonen, det ensidige forsvar av den etablerte (natur) vitenskap, monopolisering av kunnskapens  metoder og intoleranse mot alternativ kunnskap.” – Professor Per-Anders Forstorp.

Han viser  først til 3 store studier som hevder at så godt som ingen får alvorlige bivirkninger etter HPV-vaksiner. Alle studiene peker på hvilke svakheter de har, og i nummer 2 kan vi for eksempel lese den mangler data på når bivirkninger fra vaksinen startet, kort oppfølgingstid og den gir beskjed om at tallene må tolkes med forsiktighet.

Men det er en annen ting som er livsviktig å undersøke – interessekonfliktene studiene omgir seg med.

Det er klar enighet  om hvordan interesskonflikter lager falske positive resultater, et faktum det kun finnes en gruppering i samfunnet som forsøker å undergrave og benekte – de selverklærte skeptikerne.

Det blir litt som tidligere leder av skepsis, Erik Tunstad, sa i forbindelse med utgivelsen av sin  bok “Juks” som er utgitt på Humanist forlag. Forskningsjuks er ikke så farlig er det feilaktige gjennomgangstemaet i Tunstads bok . – “Dette er sjølvsagt gale, men ingen døyr“, sier Tunstad. Vel, den påstanden er vel litt drøy.

“At en beredskapsenhet som med blind empiri og skylapper trekker opp grensene mellom rett og galt, sant og usant, dårlig og bra, er noe mange vil slite med å akseptere tilstedeværelsen av» -Professor Per-Anders Forstorp om skeptikere.

Her er skeptiker Tjomlids flotte dokumentasjon fra hans nye bloggpost – 6 studier totalt, hvor de 3 første er hva han bruker for å bevise hvor trygg vaksinen er.

Results of a new report reveal journalists very often don’t disclose funding of studies by pharmaceutical companies — information that could indicate commercial bias in medical research. Also misleading to readers is the common practice of writing medical news stories using a drug’s brand name instead of its generic name — a practice that can also lead to commercial bias. October 1 issue of JAMA 2008

 

Studie 1 :

Denne studien ble finansiert av Merck & Co.

Dr Klein mottar forskningsstøtte fra Merck & Co, GlaxoSmithKline, Pfizer, Novartis, og Sanofi Pasteur for urelaterte studier. Dr Jacobsen og Mr Slezak mottok forskningsmidler fra Merck & Co for en annen studie relatert til HPV4. Mr Slezak har fungert som en ubetalt konsulent for Merck & Co. Dr Chao mottok finansiering til forskning fra Merck & Co, Amgen, og Pfizer for urelaterte studier. Drs Velicer og Liaw er ansatte av Merck & Co.

Sponsors rolle: Studiens sponsor, Merck & Co, ga betydelig innspill til studiedesign og analytisk plan.

Alle de farmasøytiske selskapene som der ble nevnt er og vanekriminelle selskaper med en mengde dommer bak seg, men som man sier i disse dager – de er “to big to fail”. Peter C. Gøtzsche som er direktør for Nordic Cochrane Centre sier det på denne måten: ““As the crimes were widespread and repetitive, they are probably committed deliberately—because crime pays.

Merck som vi kan se har sponset studien i alle ledd står bak HPV-vaksinen Gardasil, GlaxoSmithKline (GSK) HPV-vaksinen Cervatix, mens for eksempel Sanofi Pasteur er verdens største farmasøytiske selskap som har spesialisert seg kun på vaksiner.

Sponsorship of drug and device studies by the manufacturing company leads to more favorable results and conclusions than sponsorship by other sources. Cochrane 2012. PMID:23235689

Studie 2:

«LAD og PS er og har vært involvert i andre studier med ubetinget tilskudd fra GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur MSD, og Merck»

Prescribed drugs are the third leading cause of death, partly because of flaws in the evidence published in journals. We have long known that clinical trials funded by the drug industry are much more likely than publicly funded trials to produce results favourable to the company. BMJ 2014;348:g171

Studie 3:

Studien ble finansiert av Merck & Co.
Finansiell støtte: Dr Ferris rapporterer å ha mottatt stipendstøtte fra Merck gjennom hans institusjon og ha mottatt personlige honorarer for rådgivning og rådgivende styrer for Merck; Dr Block rapporterer å ha mottatt stipendstøtte og honorar for forelesninger fra Merck; Dr Mehlsen rapporterer å ha mottatt stipendstøtte fra Merck; Dr Chatterjee rapporterer å ha mottatt foreleser og rådgivende styrehonorar fra Merck og Glaxo Smith Kline; Dr Iversen rapporterer å ha mottatt honorar som foreleser og / eller kompensasjon gjennom sin institusjon som forsker for HPV vaksinestudier på vegne av Merck og GSK, og sitter i det rådgivende organ for Mercks neste generasjon HPV-vaksine. Drs Sings, Shou, Mr Sausser, og Dr Saah er Merck ansatte og har aksjer- aksjeopsjoner. De øvrige forfatterne har indikert at de har ingen potensielle interessekonflikter.

Yank and colleagues show that studies funded by a single drug company have a 55% rate of favourable results that is transformed into a 92% rate for favourable conclusions, representing a 37% gap. The gap shrinks to 21% (57% to 79%) when two or more drug companies provide support. PMC2128680 

Så to studier om «hvordan HPV-vaksinen dramatisk har redusert kjønnsvorter». CSL Biotherapies / bioCSL er produsenten av Gardasil i Australia og en av verdens største vaksineprodusenter.

Studie 4:

Prof. Britt og Prof. Pirotta hevder ingen personlig interessekonflikt. Dr. Garland rapporterer personlige honorar fra CSL, GSK, Mercks rådgivende styre om livmorhalskreft, personlige honorar fra GSK Excel program, tilskudd fra GSK, tilskudd fra Merck, tilskudd fra CSL, personlige honorar fra GSK, Merck, CSL, andre fra aksjer / aksjeopsjoner , personlige honorar fra CSL, Merck, GSK, utenfor det innsendte arbeidet. Både Dr. Conway og Stein er for tiden ansatt ved BioCSL Pty Ltd som er produsenten av Gardasil. Dr. Fairley rapporterer tilskudd og personlige honorarer fra Merck, utenfor det innleverte arbeid; og Dr. Fairley har mottatt godtgjørelse fra CSL Biotherapies, Merck og forskningsfinansiering fra CSL Biotherapies. Dr. Fairley eier aksjer i CSL Biotherapies.

The effect of industry funding on published results: Many studies show that funded studies are more likely to present positive results about the study drug. Drug Promotion – What We Know, What We Have Yet to Learn – Reviews of Materials in the WHO/HAI Database on Drug Promotion – EDM Research Series No. 032

Studie 5:

Studien ble finansiert av CSL Biotherapies som er produsenten av Gardasil i Australia.

Interessekonflikt:

CKF eier aksjer i CSL Biotherapies; CKF, AEG, DGR, RJG, og BD har mottatt honorar fra CSL Biotherapies; BD og RJG har mottatt honorar fra Sanofi Pasteur MSD; BD, CFK, DGR, AEG, og RJG mottar forskningsmidler fra CSL Biotherapies; BD, CFK, og AEG har mottatt honorar fra Merck; AEG sitter i den australske rådgivende styre for Gardasil vaksinen.

Studies sponsored by pharmaceutical companies were more likely to have outcomes favouring the sponsor than were studies with other sponsors. BMJ 2003;326:1167

Så kommer en studie som Tjomlid bruker til å hevde at vaksinen viser tegn på å halvere antall forstadier til livmorhalskreft.

Studie 6:

Interessekonflikt:
JMLB, DMG, og MS er forskere på et Australian Research Council tilskudd, hvor CSL Biotherapies er en partnerorganisasjon. JMLB var forsker på en nasjonal prevalens HPV studie som mottok delvis, lik, og ubegrenset støtte fra CSL Biotherapies og GlaxoSmithKline. GC, MF, og CLM erklærer at de har ingen interessekonflikt.

Industry-funded trials are more likely to produce a positive, flattering result than independently funded trials. This is our core premise, and you’re about to read a very short chapter, because this is one of the most well-documented phenomena in the growing field of “research about research”. Fra boken Bad Pharma: How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients, av Ben Goldacre

Dagen dokumentasjon og oppvisning i EKTE kildekritikk fra Tjomlid avslutter med en link til Folkehelseinstituttet med ordene «Vaksinen er trygg, og den virker.», og hos de kan vi kan oppleve samme mønster av «dokumentasjon» – forskning hvor folk er  lønnet med tilskudd fra Australian Research Council hvor CSL Biotherapies som produserer Gardasil i Australia er en partnerorganisasjon, eller bruk av forskere som har mottatt utbetalinger fra Merck, GSK og CSL Biotherapies.

Nuff said.

«De utgjør en legitimering for intoleranse og for hva som kan kalles en generell kunnskapsteoretisk rensing ved universitetene og i det offentlige liv.» -Professor Per-Anders Forstorp om skeptikere.

 

Gunnar Tjomlids kilder:

Safety of Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine Administered Routinely to Females (PDF)

Autoimmune, neurological, and venous thromboembolic adverse events after immunisation of adolescent girls with quadrivalent human papillomavirus vaccine in Denmark and Sweden: cohort study

Long-term Study of a Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine (PDF)

Decreased Management of Genital Warts in Young Women in Australian General Practice Post Introduction of National HPV Vaccination Program: Results from a Nationally Representative Cross-Sectional General Practice Study

Genital warts in young Australians five years into national human papillomavirus vaccination programme: national surveillance data

Effectiveness of quadrivalent human papillomavirus vaccine for the prevention of cervical abnormalities: case-control study nested within a population based screening programme in Australia, 2014

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

Leave a Reply

%d bloggers like this: