MENU

Den uansvarlige pressen og din helse

Ny leddgiktmedisin vil ifølge leger forhindre 100 dødsfall årlig i Norge. 100 000 pasienter kan ha nytte av preparatet, som reduserer bivirkningene betydelig.

Banebrytende. Hovne og ødelagte ledd. Vedvarende og i perioder nesten uutholdelige smerter. Nye medisiner som ikke holder hva de lover. Skuffelse og nye forsøk blir en del av hverdagen. Dette er tilværelsen til Anna Bjøringsøy.

Hun er én av 20 000 nordmenn som er så hardt leddgikt-rammet at sykdommen i stor grad begrenser livet. Nær 100 000 lider av slitasjeleddgikt. Alle disse vil kunne ha nytte av medisinen.

I dag offentliggjør det medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine en stor, internasjonal undersøkelse som viser effekten av denne medisinen.

 

bilde

 

 

Hva du nettopp leste er et sitat fra en artikkel som Aftenposten kom ut med 23.11.2000 – skrevet av avisens tidligere helsejournalist gjennom 12 år, Anne Hafstad som i dag er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Det hørtes ut som fantastiske nyheter, men i sitatet utelot jeg navnet på medisinen, så la oss få det rett slik Aftenposten skrev det:

« Alle disse vil kunne ha nytte av medisinen Vioxx.»

Vioxx er en av de store medisinske skandaler, og det er historien om et farmasøytisk selskap som gjennom mangel på etikk og moral ble ansvarlig for å forårsake over 100,000 dødsfall i USA og rundt 500 i Norge. Enkelte hevder at kanskje opptil 500.000 døde som følge av legemidlet i USA.

Når Vioxx kom på markedet i 1999 var målet å få produktet ut til et verdensomspennende marked så fort som mulig, og det tok ikke lang tid før 80 millioner personer brukte det. I årene som fulgte ble Vioxx en skandale av dimensjoner hvor Merck som sto bak legemidlet ble anklaget for blant annet misledende markedsføring, tilbakehold av opplysninger om bivirkninger, fabrikerte studier som senere ble funnet å kun være lagd som en del av markedsføringen og trusler mot leger som var kritisk til medisinen.

I 2004 ble Vioxx trukket tilbake etter en studie som viste at medisinen mer en fordoblet muligheten for hjerteinfarkt. På det tidspunktet hadde USA over 50 tusen dødsfall som var relatert til bruk av Vioxx.

Skandalen fortsatte og det kom ut nyheter om at Merck hadde unnlatt å ta med i sine studier alle som fikk hjerteinfarkt – studier som ble funnet å være «ghostwritten» så de negative effektene og dødsfall ble hvitvasket.

Researchers and editors claim in two papers and an editorial this week that Merck, the makers of the arthritis drug rofecoxib (Vioxx), misrepresented study results and used ghostwriters to prepare manuscripts for journal publication. –PMCID: PMC2323047

Merck har siden den tid betalt ut flerfoldige milliarder dollar i erstatninger, men selv i den prosessen har det kommet anklager om kriminell aktivitet fra firmaet. Mercks leder for kliniske forsøk ble hevdet å bevist føre jurymedlemmer bak lyset i flere rettsaker.

 

voeden-farmabedrijven-de-consument-aan-de-hand-van-media-pharmamkting.blogspot.be

 

Får du den fulle sannhet?

Men Vioxx skandalen handler ikke bare om et kriminelt farmasøytisk selskap som gjennom sine umoralske praksiser medførte at enormt mange mennesker døde. Den handler og om det kriminelle selskapets hjelpende hånd – journalister.

Er journalistikk legemiddelindustriens nye dansepartner?   På samme tidspunkt som mange leger overveier å sette en stopper for sin dans med legemiddelfirmaenes markedsføringsfolk stepper et nytt og friskt mannskap livlig inn på golvet: journalister og mediaorganisasjoner som er på utkikk etter enkle måter å finansiere sine rapporter, reiser og utdanning (BMJ 2011; 343:d6978).

Studien som Aftenpostens helsejournalist refererte til er en skandale i de fleste ledd med høyst irregulære prosedyrer i sving. Det har kommet frem at forskerne tilbakeholdt opplysninger om faren med økte hjerte og karsykdommer og opplysninger om dette ganske enkelt ble slettet fra studien.

Når Aftenpostens journalist skrev om studien fra NEJM så nevnte hun aldri at den kom rett fra produsenten av legemidlet. Hun fortalte derimot at det var en stor studie publisert i en anerkjent medisinsk journal mens hun viste til mange av de positive funnene.

Dette er  journalistikk som ikke gir folk muligheten til å ta et informert valg og som man ser med Vioxx skandalen kan det få fatale følger. Men det er ikke et unikt eksempel, derimot er det normen for dagens journalister.

I følge flere studier unnlater aviser ofte å fortelle om når farmasøytiske selskaper har betalt for forskningen de refererer til.

-Vi som jobber i det medisinske fellesskapet skjønner at forskning finansiert av farmasøytiske selskaper ikke alltid kan stoles på, sier Michael Hochman som er hovedforfatter bak en studie fra Harvard Medical School som så på dette problemet.

-Det faktum at nyhetsartikler ofte ikke opplyser når studiene har fått finansiering av legemiddelfirma innebærer at leserne ikke får den informasjonen de trenger for å vurdere påliteligheten av nye forskningsresultater, sier han.

Hochman forteller at siden de fleste, inkludert mange helsearbeidere, får informasjon fra massemedia så bør journalister innføre og håndheve strenge retningslinjer som sikrer at de siterer finansieringskilder for medisinsk forskning.

-Vi bør forvente at nyhetsmediene gir informasjon som er nøyaktig, rettferdig og omfattende og dermed fungere som en vaktbikkje for samfunnet, sier han.
NarrowRoadAheadDriveslow

Helsejournalistikk og  falsk balanse

Spol så frem til i dag hvor den trange norske diskursen har gått helt av skaftet over to ting de siste ukene – eller det kan se ut som det er hva som skjer hvis man benytter seg av massemedia som informasjonskanal.

Den første store synden som har skjedd i medienorge er at Øystein Stray Spetalen fortalte media om hvordan datterens helse og livskvalitet gikk kraftig nedover etter at hun fikk HPV-vaksinen Gardasil. Det er ikke noe ukjent fenomen, og med tanke på at det er en kriminell bedrift (Merck) som står bak vaksinen er det så absolutt grunn til å sette søkelys på slike hendelser. Gardasil er og i likhet med Vioxx et legemiddel som har gått raskt gjennom godkjenningsprosessen.

Som om det ikke skulle være nok at Spetalen kom ut med sin tragiske historie om datterens svinnende helse etter HPV-vaksinering uten å bli bombardert med de “rette kritiske spørsmål”, så kom også NRK radio med et innslag på Her og Nå hvor de ville få frem begge sider i debatten rundt vaksinen. De inviterte Hans Kristian Gaarder som den kritiske røsten.

Det medførte en storm av klager til NRK fra hva de beskriver som en organisert kampanje. Selvutnevnte skeptikere var i harnisk etter at NRK beskrev Gaarder som det han er, en uavhengig forsker. I tillegg messet Human Etisk Forbund og skeptikerne på om at det skapte en falsk balanse å vise til kritikk mot HPV-vaksinen.

 

 

beware-of-the-half-truth

 

Falsk balanse – alle veier fører til HEF

Nå har det kommet en mengde artikler fra norsk media og bloggere de benytter seg av som alle går kraftig ut mot Spetalen, NRK som inviterte Gaarder og «den falske balansen det skapte». Den kan høres ut som det er samstemmighet i media her, men det er en illusjon – saken er derimot at den falske balansen handler om hvem som får plass i media da alle artikler har kommet fra personer som har tilknytning til HEF og deres bestevenner skeptikerne.

Jeg etterlyser med andre ord mediehus og redaktører med ryggrad og integritet som står i mot presset fra HEF og deres mørkemenn som utgjør fotsoldatene i “ingen liker å bli lurt” kampanjen, noe som strengt tatt er tvingende nødvendig om vi i det hele tatt skal ha et tillittsforhold til norsk presse. – Trude Helen Hole, “Når pressen gjennom mobbing dreper ytringsfriheten og kveler demokratiet

Her en liten oversikt på hvem som har skrevet om HPV-vaksine gate. De har mye til felles, blant annet det som Aftenposten gjorde med Vioxx i 2000. De viser  til forskning som er lagd eller kjøpt og betalt av produsenten, men unnlater å la leseren få beskjed om det.

 

1: Gunnar Tjomlid – blogg Saksynt for Nettavisen

Tjomlid starta selvfølgelig ballet, det har gått automatikk i det – på samme måten som det er automatikk for han å bruke en dokumentasjon som har ekstreme interessekonflikter.

Forsvarer Tjomlid hvilken ernæringsmessig delikatesse mekanisk utbenet kjøtt er, vil han linke rett til produsenten. Han skriver i en bloggpost at “Ernæringsmessig og kvalitetsmessig er for eksempel pølser laget av MUK på høyde med andre pølser“, og bruker MUK-produsenten Prior som sannhetsvitne.  Samme gjelder tryggheten av aspartam – for Tjomlid så har produsenten svaret på det. Pro-pedofile nettsteder gir for Tjomlid svaret på mange spørsmål vedrørende det temaet, og når det gjelder vaksiner så blir folk som har patent på vaksiner eller det kriminelle firmaet som lager vaksinene brukt som dokumentasjon på trygghet vedrørende produktet.

I hans nye bloggpost var 3 av 6 studier rett fra produsenten mens resten og hadde enorme interessekonflikter, De er og såkalte post-marketing studier, rett fra produsenten og lite holdbart. Fiona Godlee skrev på lederplass i BMJ i 2012 at de har en “low scientific value” og at “Totalinntrykket er at de er mer markedsføring enn vitenskap.” Hun sier at et vanlig kjennetegn på de er at de er voldsomt overdrevne.

2: Ingeborg Senneset – Aftenposten

Ingeborg Senneset er en god venn av Tjomlid og hun kom i Aftenposten med en artkkel som nesten var en blåkopi av Tjomlids bloggpost. Hun skriver at «Bivirkningene som Spetalen og andre skeptikere frykter, er redegjort for i norske og internasjonale studier», mens hun linker til bivirkningsstatistikk fra Legemiddelverket og kaller det en studie.

Norsk journalistikk har blitt kritisert for å ikke ha spesielle vitenskapsjournalister, og det Senneset gjør er ikke unikt, hun er verken verre eller bedre enn andre – kun et eksempel fra nok en uke med dårlig journalistikk.

Det hun og andre journalister feiler i kan man finne mye informasjon om i Ben Goldacres nye bok I think you’ll find it’s a bit more complicated than that”, en tittlel som knapt kunne beskrive problemet bedre. Boken handler mye om slett vitenskapsjournalistikk, noe han og viser gjennom en artikkel i BMJ denne uken. Der forteller Goldacre om massemedias helsejournalistikk som handler om å overdrive resultater uten kritiske øyne på kvaliteten av forskningen de refererer til.

Så når Goldacre skriver at han «tror du vil finne at det er litt mer komplisert enn det», så handler det om forenklingen av vitenskapsformidling som blant annet utelater interessekonflikter og hva de kan medføre. Ta bare Aftenpostens journalist sin bevisføring ved bruk av bivirkningsstatistikk (som hun kaller en studie) som et eksempel.

Bivirkninger av legemidler har en ekstrem underrapportering, enkelte studier har funnet at opp til 94% ikke blir rapportert mens på vaksiner så hevder andre at mindre enn 1% blir rapportert. En studie viser at 32% av tilfellene av vaksine-assosiert polio ikke rapporteres mens kun 4% av MMR-assosiert trombocytopeni rapporteres

Bivirkninger kalles “the great masquerader of disease” da de gjerne etterligner andre sykdommer, noe som medfører feilrapportering og leger som ikke vet hva de skal forholde seg til. Regionalt legemiddelinformasjonssenter gjennomførte i 2011 en undersøkelse på bivirkningrapporter hos barn de siste 10 år, og resultatene bekrefter det andre studier sier:

Studien viser at det sannsynligvis er en betydelig underrapportering, da sykehusene melder om få bivirkninger hos barn. -Regionalt legemiddelinformasjonssenter, 2011.

Dermed har Aftenpostens journalist gitt oss et feilaktig bilde av en vaksine som er trygg utfra statistikker som ikke holder mål. Det kan være farlig.

I tillegg er studien Senneset bruker en av de 6 post–marketing studier som Tjomlid viste til i sin siste bloggpost – rett fra produsenten av vaksinen med interessekonflikter som er helt ville (se interessekonfliktene nederst i artikkelen). Merck var med på å skrive studien, noe de og gjorde med sine Vioxx studier.

3: Jan Schjetne – Dagbladet

Empiriske undersøkelser har funnet en stor overlapping i tanker og ideer den generelle befolkningen har som tilsvarer de med en diagnosert psykose. Det viser at det er ikke innhold av tankene som er avgjørende, men hvordan man forholder seg til de og hvilke plager som er tilknyttet (Peters et al., 1999). En av plagene kan da som Harper (2004) viser være reaksjonen fra andre.

En kronikk i Dagbladet kom  fra Jan Schjetne som ser ut til å være en aktiv del av skepsismiljøet. Han er å finne på Human Etisk Forbunds side Ingen liker å Bli Lurt, presentasjon av Tjomlids bok, eller skeptikergrupper på Facebook som “Stopp Vaksineaksjon.no.”

Hans artikkel med den vulgære tittelen “Et talerør for de gale” har han prestert å få inn Dagbladet, kanskje norges tynneste blekke. Det er avisdød på gang og Dagbladet står der fremst i klassen. Når det gjelder Schjetnes posisjonering av seg selv som den rasjonelle ved å kalle andre gal, så er vel den type retorikk litt billig blitt på tampen av 2014.

Hva er noen av effektene av å stemple andre som paranoid? Ved å gjøre det har vi samtidig merket «dem» som annerledes og forskjellige fra «oss» og som unormale og patologisk mistenkelige. Samtidig ser vi de ikke som «noen som vet hva som egentlig skjer», men som ytterkantens raringer, og dermed marginaliseres de mens legitimitet fjernes fra deres synspunkter (Harper, 200o).

4: Ronny Kjelsberg – Radikal Portal

Kjelsberg er en kjent person innen HEF og det selvutnevnte skeptikermiljøet. På HEFs nettavis Fri Tanke finnes det flere intervjuer og referanser til han, og HEF beskriver Kjelsberg som en kjent talsperson for kritisk tenkning og rasjonalitet. Han er en aktiv del av skepsisbevegelsen og har på sin marxistiske nettside (ja de finnes fortsatt) link til Skepsis.no i sine anbefalte nettsteder.

Igjen kan vi se samme mønstret som hos de andre – ingen opplysninger om interessekonflikter.

Interessekonflikten i studien som Kjeldsberg bruker for å forsvare hvor trygg vaksinen er fant jeg ikke den hele til, men det er mest sannsynlig en studie finansiert og renskrevet av Merck som lager vaksinen. 7 av 12 fra studien jobber til daglig for Merck, mens de resterende og har kraftige interessekonflikter (se nederst i artikkelen).

5: Hans Petter SjøliVG

Sjøli er debattansvarlig og kommentator for VG, og på hans Facebook side kan man se hvor sympatiene ligger da han er medlem av flere Richard Dawkins grupper (!), Humanisten og ikke minst HEFs absurde kampanje Ingen liker å Bli Lurt.

Sjølis første link går til en artikkel skrevet av OTO magikeren John Færseth som er skribent for Humanisten og Fri Tanke som begge drives av HEF.  Didrik Søderlind som er  tidligere redaksjonssekretær i Playboy og OTO sympatisør, er livssynsrådgiver i HEF og får æren av å stå bak to andre artikler Sjøli linker til i sin dokumentasjon. OTO blir av de engelske avisene Guardian, Telegraph og Daily Mail beskrevet som en satanistisk sex-sekt bygd på frimurerprinsipper.

Sjøli skriver om vaksiner og spinnvinne konspirasjonsteoretikere i en salig blanding. Han lager et bilde av de andre som “utøver sin ytringsfrihet på steder der godtfolk ikke ferdes” og “som bør holdes unna enhver debatt” da de har “forskrudde meninger” og “mangler folkeskikk”.

Jeg snakker om et etisk og moralsk forfall i journalistikken. Forfallet har utviklet seg lenge før det store paradigmeskiftet satte inn. Brutalt sagt, dette handler om mangel på elementær folkeskikk i journalistikken. Vi kan gjerne kalle det mangel på anstendighet. -Tidligere lektor i journalistikk, Finn Sjue.

Det er tydlig etter Sjølis tirade hvem som mangler hva, noe som underbygges av denne studien som viser at det er ikke de som blir titulert som konspirasjonsteoretikere som er den aggressive parten i en debatt.

At Sjøli har et enormt behov for å posisjonere seg som den rasjonelle ved å plassere merkelapper på andre er helt greit, da vet man hvor man har fyren. En person som jobber for krigshissende avis som kun er en forlenget arm av statens planer i alle saker posisjonerer seg, og jeg er takknemlig for å bli plassert på motsatt ende av hans spektrum – alt annet ville være sjikane.

Hva har avisen til Sjøli å tilby av sannhet utenom et lite drypp her og der som liksom skal gjøre de troverdige? VG er et fordummende sted fylt av propaganda, billig kjendisstoff, sensasjonelle uviktige nyheter og annet vås. Det finnes ikke personer som stolt sier «Hei, i dag har jeg opplyst meg gjennom VG.”  Denne type avisers tid er forbi og eneste grunnen til at de fortsatt eksisterer er at du blir tvunget til å finansiere de gjennom pressestøtten.

Hva Sjøli skriver et et slags vitnesbyrd fra han om hva blant annet medieprofessor Adrian Monck viser til, journalister har et oppblåst selvbilde selv om folk i følge en undersøkelse fra kunnskapsdepartementet setter journalister på bunnen i en liste av viktige yrker.

When conspiracy theorists assume small group agency with transformative effects on political economy, this is no more irrational than mainstream approaches that largely take the existing distribution of wealth and power for given (Hegstad, 2014).

Global Corruption Barometer. Transparency International

Kilde: Global Corruption Barometer. Transparency International

 

Tillit til massemedia har forsvunnet

Mediene har et enormt ansvar som de totalt har forsømt. Folk har mistet tillit til at de bringer noen form for et sannferdig bilde og det er ikke uten grunn at opptil 1000 journalister var forventet å miste sine jobber dette året.

Studier kommer fra alle kanter som forteller hvordan de har blitt et ukritisk talerør for industri og statsmakter, og undrersøkelsen «Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen» forteller en ganske så tragisk historie om hvor svinnende lite tillit vi har til disse oppblåste journalistene. Les og gjerne John Pilgers glimrende artikkel “War by media and the triumph of propaganda“, som viser hva aviser som Sjøli jobber for holder på med.

Dette er ille, mediene er hvem som er ansvarlig for hvilken propaganda vi blir servert. Her fra regjeringen sin nettside:

Mediene utøver en kanalvokterfunksjon i den forstand at de påvirker hva som skal bringes fram for offentligheten. Selv om også andre vil ha en slik funksjon i ulike sammenhenger (for eksempel politikere, offentlige tjenestemenn, PR-konsulenter, forlagskonsulenter osv), er det i den allmenne nyhetsformidlingen først og fremst massemediene som vokter kanalene ut til offentligheten.Mediene avgjør ikke bare hvilket utsnitt vi får se av verden, men langt på vei også hvordan vi oppfatter det vi får se. Journalistisk vinkling, kildevalg, «dramaturgi» og presentasjonsformer er med på å avgjøre hvordan informasjon oppfattes. Mediene påvirker også begrepsapparatet og kategoriene som mennesker benytter for å bearbeide den informasjonen de mottar gjennom mediene. Det er viktig å være bevisst hvordan mediene på denne måten konstruerer fortolkningsrammer for hvordan informasjon leses og forstås.

Kritikken av disse oppblåste journalistene og deres arbeidsgivere vil fremover bli sterkere, og på Facebook denne uken dukket det opp en ny gruppe ved navn «Fjern pressestøtten og NRK-lisensen» som raskt har fått over 600 medlemmer. Folk er lei journalister som tror de kan skrive hva de vil om andre, noe som blant annet en fersk artikkel fra Trude Helen Hole viser. Der kan vi lese Marius Reikerås brev til TV2 og Yvonne Fondenes, som  viser hvordan Fondenes lagde et billig karakterdrap utfra feilaktig dokumentasjon.

Når den prisbelønte britiske journalisten Nick Davis skrev at «Våre medier har blitt masseprodusenter av forvrengning» er ikke det ord tatt ut fra luften, men fra hans grundige kjennskap til bransjen. Han sier massemedia som har en oppgave med å filtrere ut løgner isteden har blitt en “kanal for propaganda og gamle nyheter”, noe som er en presis beskrivelse av en bransje som graver sin egen grav.

 


 

Interessekonflikter i studiene brukt:

HPV-vaksiner og kildekritikk – hvor kommer Gunnar Tjomlids dokumentasjon fra?

Ingeborg Sennesets dokumentasjon:

Studien ble finansiert av Merck & Co.

Finansiell støtte: Dr Ferris rapporterer å ha mottatt stipendstøtte fra Merck gjennom hans institusjon og ha mottatt personlige honorarer for rådgivning og rådgivende styrer for Merck; Dr Block rapporterer å ha mottatt stipendstøtte og honorar for forelesninger fra Merck; Dr Mehlsen rapporterer å ha mottatt stipendstøtte fra Merck; Dr Chatterjee rapporterer å ha mottatt foreleser og rådgivende styrehonorar fra Merck og Glaxo Smith Kline; Dr Iversen rapporterer å ha mottatt honorar som foreleser og / eller kompensasjon gjennom sin institusjon som forsker for HPV vaksinestudier på vegne av Merck og GSK, og sitter i det rådgivende organ for Mercks neste generasjon HPV-vaksine. Drs Sings, Shou, Mr Sausser, og Dr Saah er Merck ansatte og har aksjer- aksjeopsjoner. De øvrige forfatterne har indikert at de har ingen potensielle interessekonflikter.

We also thank Karyn Davis (Merck) for editorial support.

Ronny Kjelsbergs dokumentasjon:

7 av 12 i hans studie jobber for Merck, resten har kraftige interessekonflikter:

Lead author Block SL served as a speaker or a member of a speakers bureau for: Merck & Co., Inc.; Novartis Pharmaceuticals Corporation< Received grants for clinical research from: Merck & Co., Inc.; Novartis Pharmaceuticals Corporation.

Archana Chatterjee reports having received speaker and advisory board member fees from Merck and Glaxo Smith Kline.

Dr. Michael Gold has received honoraria from Merck as a speaker.

Dr. Keith S. Reisinger reports that he received consulting fees from MedImmune, LLC, Merck and Novartis; and received research support from GlaxoSmithKline, Merck, Novartis Pharmaceuticals, Sanofi-Aventis, and Wyeth Laboratories.

Darron R. Brown has received honoraria from Merck for lectures related to HPV vaccines. Indiana University and Merck have a confidential agreement that pays the university on the basis of certain landmarks related to intellectual property and development of the HPV vaccine.

Takk til nettsiden Min Tankesmie for mye god informasjon som ble brukt i denne artikkelen.

 

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

One Response to Den uansvarlige pressen og din helse

  1. En meget bra artikkel, med mange nyttige tanker og opplysninger jeg takker hjertelig for den.

Leave a Reply

%d bloggers like this: