MENU

Ny studie viser hvorfor tilliten til medier er ekstremt lav

I går ble rapporten «Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen» lansert på Litteraturhuset. Det er en undersøkelse i regi av Fritt Ord som har forsøkt å kartlegge folks holdninger og opplevelser tilknyttet ytringsfrihet, og hvordan tilliten til de som forvalter ytringsfriheten er.

Funnene viser at den norske befolkningen preges av høye tillitsnivåer og da ikke minst institusjonell tillit. Men ett sted skiller seg kraftig ut i dette tillitsforholdet, media.

Kun 15 prosent sier de har tillit til mediene, og av de er det kun 1 prosent som uttrykker en svært stor tillit mens 14 prosent sier de har ganske stor tillit. Dette ble funnet på tvers av alder, kjønn og utdanning. Rapporten er ikke gode nyheter for norsk presse som tydelig har et problem med å virke troverdige:

  • En av tre mangler tillit til at mediene belyser sakene fra flere sider.
  • Befolkningen har begrenset tillit til at mediene setter et kritisk søkelys på hvordan de selv fyller sin samfunnsrolle.
  • En stor del av befolkningen mener norske journalister favoriserer kilder som mener det samme som dem selv.
  • Et solid flertall av befolkningen mener at norske journalister lar seg påvirke av sitt politiske ståsted.
  • Halvparten av befolkningen mener norske journalister lar seg påvirke av eiernes økonomiske interesser.
  • Tilliten til at mediene er uavhengige av eiere og annonsører er derimot begrenset.

Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo som har vært med å utarbeide rapporten, sier til Journalisten at funnene er problematisk for pressen og at de må tas på alvor.

– Tilliten til medier og journalister er deprimerende lav. Men det er ikke uten grunn at dette er et ytringsfrihetsprosjekt som er finansiert av Fritt Ord. Dette prosjektet er ikke ment å være behagelig, sier Staksrud.

 

Anthony-Freda_web15

 

Heldigvis finnes det andre nyhetskanaler enn bedrift og statsstøttede, og hos en av de kan man lese om en ny studie som viser hvor ekstremt ensidig nyhetsformidlingen nå er i forhold til militære angrep mot ISIS i Irak og Syria.

I følge den nye undersøkelsen fra Fairness and Accuracy In Reporting (FAIR) så har media i USA totalt unnlatt å presentere begge sider av historien i oppbyggingen til militæraksjon mot ISIS i Irak og Syria.

FAIRs studie som undersøkte en rekke talkshow og diskusjonsprogrammer med fokus på nyheter som gikk på amerikansk fjernsyn i perioden 7. til 21. september i år, fant at det var nesten ingen som var mot militær intervensjon som hadde fått plass på de.

Av 205 gjester som var på diskusjonsprogrammene for å snakke om militære muligheter i Irak og Syria, var det bare seks som uttrykte noen form for motstand mot USAs militære engasjement.

I de største talkshowene som ble sendt på søndager var 89 personer invitert for å snakke om krigen mot ISIS, og av de var det kun en som kunne anses som motstander av krigen. Av pro-krig personer var hovedtyngden enten politikere eller personer fra det militærindustrielle kompleks.

Undersøkelser viser at dette fungerer veldig bra for de som vil ha krig, da i overkant av 70% av amerikanere på samme tid ble funnet å være for militære angrep mot ISIS i Irak og Syria. Men de samme undersøkelsene viser og at rundt 20% er mot krigen, men får ikke plass i media.

Denne type krigshissing er identisk til hva som blant annet skjedde før krigen mot Irak i 2003.
mdgmdgmdgmdgmdg

I andre saker denne uken kan ABC Nyheter melde at 3 stykker innen ledelsen fra Miljøpartiet de Grønne ringte hverandre, og ut fra den praten bestemte at partiet skal støtte norske bidrag i krigen mot ISIS.

Partileder Rasmus Hansson, talskvinne Hilde Opoku og partisekretær Lars Gaupset tok bestemmelsen og på sin Facebook side skriver MDG at situasjonen er “så prekær at vi tror et militært inngrep må til for å redde flest mulig liv og for at vi skal slippe å se tilbake på dette som enda et Rwanda i framtiden.”

Hva MDG har gjort for å forsøke å unngå at situasjonen ble så prekær er ikke kjent, men hvem vet – kanskje har de i motsetning til den største delen av media og politikere jobbet intenst for å unngå denne situasjonen – for eksempel opplyst om hvem som skapte ISIS, hvor de får sine penger og våpen fra, og dermed satt fokus på hvem som er den egentlige terroristen man bør vokte seg for.

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

One Response to Ny studie viser hvorfor tilliten til medier er ekstremt lav

  1. […] ha brukt, sier Trond Blindheim. Les også Human-Etisk Forbund – vår tids mørkemenn. Og Ny studie viser hvorfor tilliten til medier er ekstremt lav, Uansvarlig presse og din helse. Jeg etterlyser med andre ord mediehus og redaktører med ryggrad […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: