MENU

Skeptikernes angrep på dissidenter

Det finnes noen små interessegrupper som får en taletid i media som ikke er rimelig i forhold til deres størrelsesorden, og ingen slår den unike posisjonen skeptikermiljøet der har fått. Skepsis  er en organisasjon med i underkant av 1000 medlemmer, og er det noen steder statens retningslinjer fra storindustrien trenger hjelp, kan du være ganske sikker på at skeptikerne kommer løpende som lydige soldater og forsvarer hva som forsvares må.

You do not become a ”dissident” just because you decide one day to take up this most unusual career. You are thrown into it by your personal sense of responsibility, combined with a complex set of external circumstances. You are cast out of the existing structures and placed in a position of conflict with them. It begins as an attempt to do your work well, and ends with being branded an enemy of society. – Vaclav Havel

Undertrykkelse av dissidenter

Det er mange som har skrevet om hvor viktig dissidens er i samfunnet, og en av de er Brian Martin. Han er professor i samfunnsvitenskap ved Wollongong universitet i Australia, og har skrevet hundrevis av artikler om informasjonsspørsmål, varsling, demokrati og systemkritikk. Han er visepresident for Varslere Australia, og driver et stort nettsted som undersøker undertrykkelse av dissidens.

Martin beskriver undertrykkelsen som en handling som settes i gang når en person eller gruppe mennesker kommer med offentlige uttalelser eller gjør noe annet som blir sett på som en trussel mot en mektig interesseorganisasjon. Det vil som oftest være en regjering eller industri, men kan for eksempel og være en fagforening eller en kirke/livssynsorganisasjon som føler seg truet. Som et resultat av trusselen interesseorganisasjonene føler vil da diverse handlinger bli satt i gang mot dissidenten, noe som Martin viser til flere eksempler på:

  • blokkering av publikasjoner;
  • blokkering av avtaler;
  • blokkering av kampanjer;
  • blokkere eller tilbaketrekking av forskningsmidler;
  • irettesettelser;
  • rettslige handlinger;
  • utfrysing og trakassering;
  • oppsigelse;
  • svartelisting;
  • spredning av rykter.

Dette er vanlige metoder brukt mot maktkritikere – den mest klassiske som blir brukt er å angripe dissidenten på det personlige plan, og der finner vi skepsisbevegelsen som har spesialisert seg på det. I en beskrivelse av miljøet fra en tidligere artikkel  vises det nære samarbeidet bevegelsen har med Human-Etisk Forbund:

Skepsis ble i sin tid startet med hjelp av HEF som skaffet de lokaler og annet på begynnelsen. Asbjørn Dyrendal som i en årrrekke var leder for Skepsis, viser til et langt og godt samarbeid med HEF: ” Lederne har gjerne vært skeptikere, redaksjonen for medlemsblad likeså, og medlemmene av HEF har vært dominerende i medlemsmassen. I sin tid stilte de kontorplass og lager til rådighet, og om daværende Skepsis-redaktør Emberland (eller senere redaktør Pettersen) av og til brukte litt arbeidstid på lay-out for Skepsis eller Skepsis-bøker, var det ingen som protesterte på det heller.”

HEF mottar årlig ca. 65 millioner kroner i statsstøtte og det blir derfor viktig for forbundet å holde et slags anstendig bilde utad. Dermed lar de sine lydige disipler i skepsismiljøet utføre drittjobbene for de – undertrykkelsen av andre. For det ville jo ikke sett pent ut om et forbund som later som de bygger sine tanker på en slags universal humanisme, systematisk driver med det motsatte – undertrykkelse av det frie ord.

Professor Per-Anders Forstorp som jobber ved Institutt for studier av sosial endring og kultur ved Linköping universitet, har studert skeptikerbevegelsen grundig gjennom flere år og han har gjennomført to tunge studier hvor han undersøkte miljøet. Dette er ord fra hans siste studie som ble presentert på Nobelmuseet i Stockholm:

“De kjører langsiktige kampanjer mot dissidenter i ulike medier. Foreningens selvpålagte rolle i samfunnets vitenskapskommunikasjon er neppe en relevant stilling for de krav på vitenskapskommunikasjon og kontakt mellom medborgere og eksperter som stilles i vår tid.”

Forstorp kommer med flere eksempler på hvordan dette skjer gjennom karakterdrap, og i Norge kan man vise til en aktuell sak med prinsesse Märtha Louise som eksempel på det. Religionshistoriker Anne Kalvig viser i en kronikk hos NRK ytring hvordan dette utføres – denne gangen fra HEF selv:

“De tillegger henne så nedrige motiver og intensjoner, samtidig som de hardnakket hevder at dette ikke er mobbing. Human-etikerne vet tydeligvis hva som finnes i prinsessens og tilhengernes hjerter og hoder, bedre enn dem selv.”

Denne virksomheten med å angripe person og tillegge motiver som da naturligvis kun vil være en slags infantil konspirasjon er noe HEF og skeptikerne kan godt – du vil se det overalt hvor de ferdes. Her i en fersk artikkel fra Kulturverk  som viser litt av hva de opplever fra dette miljøet:

Det vi finner spesielt sørgelig med denne saken, er at vi ønsker meningsmotstand og saklig debatt og meningsutveksling velkommen. Radikal Portal og det nevnte HEF-nettverket har flere plattformer tilgjengelig for å kunne drive en debatt på sak, fremfor å tygge drøv på saker som for lengst tilhører fortiden, og enda verre; drive utpressing med yrkesforbud til følge, som har til hensikt å begrense meningsfriheten og en meningsfylt debatt i offentligheten.

Rent prinsipielt finner vi som nevnt det fullstendig forkastelig at fri meningsdannelse forhindres ved at debattklimaet blir redusert av stråmanns- og ad hominem-argumentasjon, og at mennesker skal presses ut av arbeidslivet fordi de ytrer noe som ikke passer enkelte pressgrupper eller andre samfunnskrefter i offentligheten. Denne svertekampanjen viser for oss at vi har en viktig misjon som uavhengig stemme i samtidens medieklima, og vi vil fortsette med å tenke, skrive og mene fritt.

 

spiral of silence
Rolf Erik Hanssen er en person som siden 2006 har hatt en kampanje fra skeptikermiljøet mot seg, for han utførte den mest grusomme forbrytelsen skeptikerne vet – han skrev en bok som så kritisk på vaksiner. Er du da også homeopat i tillegg som Hanssen er, kan du være sikker på at de vil angripe med full styrke.

I de 8 årene siden boken hans kom ut har han blitt personangrepet av skeptikerne overalt hvor han har ytret seg – en konstant realitet han må innfinne seg med. Se bare i skepsisforumet som et eksempel – 49 treff på hans navn, og endeløse kommentarer hvor det er personfokus som gjelder.

Selvsensur og andre målsetninger

Undertrykkelse av dissidens finnes i både direkte og indirekte form, men en mer usynlig variant er å få folk til å utføre selvsensur.

Selvsensur er en mekanisme som oppstår når folk blir bekymret for å risikere sine jobber, avansemuligheter, eller fordi de frykter direkte eller indirekte undertrykkelse. Det handler og om sosial kontroll – undertrykkeren forsøker å få dissidenten til å bli et slags utskudd som ikke hører hjemme i den normative diskurs, og her finnes det en bevisst målsetning om at dissenten vil trekke sine egene handlinger i tvil. Er de sosialt akseptable, orker jeg det presset som vil komme ved å si min mening? Ved selvsensur blir åpenbar undertrykkelse unødvendig, noe som er den ideelle situasjon for undertrykkeren,

Forsøk på å skape selvregulering kan man finne i arkitektur fra begynnelsen av 1800 tallet, hvor det ble bygd fengsler som var basert  prinsippet rundt selvsensur. Det er hva som kalles panoptisk arkitektur, og i fengsler er det ofte benyttet i form av en rund bygning hvor cellene har gitterdører og i midten et vakttårn. Tanken er at fangene ikke vil vite om de er overvåket og målet er å skape en form for selvregulerende adferd bygget på potensialet for å bli overvåket. I Norge hadde vel av den grunn skeptikerforeningen elsket å kunne ta over Botsfengselet i Oslo som er bygd etter samme prinsipp.

Et panoptisk samfunn er hva Foucault beskrev som et disiplinært samfunn hvor fordømmelse og overvåkning er normalisert – altså hva skeptikerbevegelsen så febrilsk forsøker å oppnå.

 

aspartameSkepsis/HEF er godt organisert på de sosiale medier hvor de bedriver overvåkning av alle som utfører et snev av dissidens. Ta bare et eksempel fra denne uken hvor en kjent person stilte spørsmål omkring en av deres absurde hjertesaker – aspartam. Skuespiller og komiker Lars Mjøen la ut dette bildet på sin Facebook profil, og det tok ikke lang tid før en gjeng skeptikere med Gunnar Tjomlid i spissen kom inn på siden hans for å fortelle hva den “faktiske” sannheten er.

Skeptikere på Facebook

Her er en liten oversikt over hvordan de herjer på Facebook, gjennom et utall grupper hvor alle som en fokuserer på å utføre karakterdrap av dissidenter. Det er infantilt, og det finnes ikke tilsvarende noen steder i samfunnet.

Hovedsetet er “Ingen liker å bli lurt” som er Human Etisk Forbunds kampanje hvor målsetningen er  å få det norske folk  å konvertere til en snever form for skepsis. Der finner man en fast aktivistgjeng på ca. 10-20 personer fra skepsis/HEF som fyrer opp sakene for resten av sidens medlemmer, eller eventuelt angriper de kritikere av agendaen som fremlegges. “Ingen liker å bli lurt” kan til forveksling se ut som om det er Gunnar Tjomlids Facebook side da hovedtyngden av hans artikler blir delt der.

Ingen liker å bli lurt: “Ingen liker å bli lurt er en kampanje mot klarsynte, alternativmedisinere, krystallhealere og andre som utnytter folks tvil, sorg og håp med grunnløse påstander.”

ilåbl

næssEven Gran som er lederen for “Ingen liker å bli lurt” er livssynsrådgiver i HEF og heller ikke ukjent med å angripe sine motstandere på det personlige plan. For eksempel har Tor J. Næss som er en aktiv person innen skeptikermiljøet lagd en video hvor folk oppfordres til å “kontakte meg direkte” grunnet mine bloggposter om Gunnar Tjomlids pro-pedofile skriverier. Under videoen som ligger på You Tube er det en kommentar fra Even Gran hvor det står  “Veldig bra”, noe som kanskje ikke er så rart da Gran på HEFs side har delt bloggposter hvor Tjomlid linker direkte til min arbeidsgiver under mitt navn.

Derfor er det heller ikke rart at Gran har vært medlem fra starten av  i neste gruppe ut her i denne oversikten.

Det er en Facebook-gruppe  som  er karakteristisk for resten av gruppene skeptikerene har lagd på Facebook. Den har det usedvanlig fengende navnet “Vi som er blokkert av Fri Presse – eller ville ha blitt det”, og som navnet tilsier er det et oppsamlingsted for skeptikere som har blir kastet ut av diverse grupper (her er en annen  side – for skeptikere som har blitt kastet ut av en side ved navn Norske agnostikere).

“Vi som er blokkert av Fri Presse – eller ville ha blitt det” baserer seg på å være ekstremt personlig med sine motstandere, angripe personer som fraviker statens retningslinjer, og dette skjer da ved å innhente skjermdumper fra enten private Facebook profiler eller hva de måtte finne på nett.

Stoffet de innhenter trenger ikke å ha noen som helst relevanse til annet enn personen de vil angripe, og gruppen har eksempler på at alt fra bilder av biler deres motstandere kjøper til opplysninger som har med jobbforhold blir lagt ut.

bergh bilder 12

bergh bilder 1Siden drives av Øivind Bergh, og har i følge han retningslinjer som blant annet  å legge ut private personbilder av folk som er kritisk til Gunnar Tjomlids artikler om pedofili: “Vi har som politikk her inne at vi konsekvent bringer navn og bilde av pedosvertere, og det gjør vi nå også.

 Bergh  og hans Facebook-side deler og ut private adresser til personer som kritiserer Tjomlids bloggposter om temaet: “Ja, vi formidler gjerne både navn og adresser til de som står bak denne svertekampanjen.”

Her er litt av hva datattilsynet sier om den type virksomhet:

Portrettbilder

“Skal du publisere portrettbilder på nett må du alltid ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres. Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer.”

“Samtykke skal hentes inn før offentliggjøringen. Publiserer du familiebilder eller festbilder av omgangskretsen må du derfor alltid ha samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene. Dette gjelder selvsagt uansett om bildene publiseres på en hjemmeside, på en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider.”

I perioden 6.august til 23. september ble det funnet hele 6 steder hvor Bergh legger ut private portrettbilder av den samme personen på sin gruppe. Denne praksisen er det da heldigvis enkelte som sier i fra om, og som datoen på skjermdumpen viser har dette pågått over lang tid:

facebook bergh legger ut bilder

Vi som er blokkert av Fri Presse – eller ville ha blitt det: “Fri presse”, “I Lyskilden” og “Kilden” prøver systematisk å blokkere meningsmotstandere, men kritiserer dem ubehøvlet. Dette er en gruppe for kritisk tenkning, informasjon og åpne sinn. Det er ikke en gruppe for fordommer. Og det er slett ikke en gruppe for påstander uten rot i virkeligheten.”

skepper3

Bruk av private personbilder fører oss over til denne siden som som har spesialisert seg på bilder.

Alternative behandlere gjør ting som ikke virker (eller er farlige): “Tull er tull. Og hvis du ikke liker det, kan du slå meg i auraen min. Skjelver i buksene!

alt beh

You measure a democracy by the freedom it gives its dissidents, not the freedom it gives its assimilated conformists. – Abbie Hoffman

En klassisk taktikk er å lage kopier av deres hatobjekters blogger eller Facebook grupper og der finnes det blant annet noen som omhandler meg selv. Den første er en referanse til min tidligere blogg  Garden of Serendipity, og som alltid (jeeeeesp) mitt yrke.

Garden of Stupidity: “Personlig blogg – tilegnet Den Fallerte Frisør”

Untitled 12322

Så et par om denne bloggen, hvor de her har brukt samme bilde og skrift som bloggens Facebook side pleide å ha.

The Bean: “The Bean er stedet for deg”

skepper1

Siden har nå byttet bilde og navn på samme dag som jeg forandret Facebook sidens bilder (ja, jeg sa det var infantilt). Denne gangen med henvisning til mitt navn (ja, jeg sa de var personlige).

idioter

Nok en side.

The Beat: “The Beat har som sin oppgave å tildele gjentatte slag till The Beam. The Beat vil spesielt være interessert i frisører fra Cambridge.”

skepper222

Acceptance by government of a dissident press is a measure of the maturity of a nation. -William Orville Douglas

Så et par om Facebook siden “I Lyskilden – portal for alternative nyheter”, først kopien med det samme navn:

I Lyskilden: “Hei og velkommen til I Lyskilden.”

skepper5

Så nesten samme navn.

I Lydkilden: “Dette nettstedet er opprettet for å oppnå en høyere forståelse for lyskilder, lydkilder, luskilder og andre kilder. KIlden info er et bombemål.”

skepper11

Så er det en som heter “Chipsaksjonen” som ser ut til å ha hovedfokus på eieren av Altshop, Kjetil Dreyer. Gruppen ble opprettet av Øivind Bergh.

skepper12

Så er det et dryss av grupper som angriper maktkritikk:

Illuminati avd. Norge: “En gruppe for alle oss som deltar i den verdensomspennende konspirasjonen. Her kan vi planlegge kommende konspirasjoner og ymse satanistiske og okkulte ritualer.
Frimurere, jøder og tidligere deltakere på Bilderbergermøtene er også velkommen til å delta i gruppen. Det samme gjelder satanister, farmasøyter og alle medlemmer av OTO, Arbeiderpartiet, Høyre, HEF eller Skepsis.”

skepper4
En blogg og Facebook side  drevet av  Tor J. Næss – personangrep i fri flyt.

Tøvsugeren

tøv

Tinnfoliehattens venner: “Dette er gruppen som tar opp høyaktuelle temaer som omhandler stråling. Vi annerkjenner sykdommer som wififobi, blåtannsyndrom, GSM-eksem, satelittsyke, GPS-forvirring og andre former for uvanlige strøm-/strålingssykdommer og fenomener. Gruppas hovedmål er at alle burde ha en tinnfoliehatt. Tinnfoliehattfolket er også ofte omtatalt som krypstrømsfolket, tinnfolket og hattefolket. Tinnfoliehattfolket skilte seg fra chemtrailsfolket (Kondensfolket) etter en splittelse i 2010. Tinnfoliehattfolket var i utgangspunktet i sammenslutning med kondensfolket og saltfolket. Disse folkene har nå dannet egene forbund.”

skepper8

Så noen som er dedikert kritikere av vaksiner.

Suppression of dissent, through its chilling effect, can skew public debates, by discouraging participation. In Australia, critics of vaccination have become aware that if they become visible, they are potentially subject to denigration and complaints. Because of the level of personal abuse by pro-vaccinationists, many of those who might take a middle-of-the-road perspective, perhaps being slightly critical of some aspects of vaccine policy, are discouraged from expressing their views. The result is a highly polarized public discourse that is not conducive to the sort of careful deliberation desirable for addressing complex issues. – Brian Martin “On the suppression of vaccination dissent”. Published in Science & Engineering Ethics, March 2014

 

Takk for hjelpen antivax: “En hyllest til verdens antivaksineforkjempere, som med sin glød og kampvilje har bidratt til å gjøre verden til et bedre sted!”

skepper9

Stopp vaksineaksjonen.No : “Vaksineaksjonen.no er en underskriftskampanje for å stoppe nordmenn fra å ta vaksinen mot H1N1. Vi mener at det er farlig å la amatører komme med slike alvorlige anbefalinger. Selvfølgelig skal vaksinen diskuteres. Men det er FHI som har utdanningen og ekspertisen til å vurdere om en vaksine bør anbefales til den allmenne befolkningen eller ikke. Kom gjerne med opplysninger som er til hjelp hvis familie eller venner skulle finne på å tro at vaksinen er farlig.”

vaksineaksjonen

Naturmedisin er selfølgelig fy.

Ostologi – det er mer mellom himmel og jur: “Ostologien ble opprettet da homeopater på Ingen Liker Å Bli Lurt i fullt alvor og gjentatte ganger sa at alle virkeligheter er likeverdige, at deres erfaring med homeopati trumfet alle andres erfaringer samt telefonkataloger med systematiske studier, og at makroskopiske quantum entanglements kan forklare homeopati og mer til.”

osti

Engleskolen er fy fy.

Sjimpanse-og promilleskolen- Et alternativ til Engleskolen
: “Et alternativ til engleskolen”

skepper10

 

The dissident does not operate in the realm of genuine power at all. He is not seeking power. He has no desire for office and does not gather votes. He does not attempt to charm the public, he offers nothing and promises nothing. He can offer, if anything, only his own skin—and he offers it solely because he has no other way of affirming the truth he stands for. His actions simply articulate his dignity as a citizen, regardless of the cost. -Václav Havel

Gjeninnfør kvakksalverloven: “Kvakksalverne skor seg på desperate mennesker i vanskelige situasjoner, de må stoppes NÅ. Bidra med din historie om kvakksalvere, eller del en link som kan hjelpe til å få svindlerne frem i lyset.”

kvakk

Kast ut Ingunn Sigursdatter ut av landet: “Ingunn Sigurdsdatter er en kvinne som har som mål å kvitte seg med all relasjon til den Norske Staten. Vi i denne gruppen synes derfor det er kun naturlig at hun blir nektet oppholdstillatelse i landet, da hennes handlinger er utelukkende skadelige for Norske interesser.”

kast

Knus Nyhetsspeilet: “7 års ulykke er uansett bedre enn Nyhetsspeilets svada!”

nyhets

Dette er noen få av de offentlige gruppene hvor skeptikere herjer på Facebook, men i tillegg finnes det da en del private grupper hvor det tar helt av.

Har du lyst til å bli med i dette miljøet finnes alle disse gruppene på Facebook – vel bekomme.

quote-once-a-government-is-committed-to-the-principle-of-silencing-the-voice-of-opposition-it-has-only-harry-s-truman-287808

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

Leave a Reply

%d bloggers like this: