MENU

Har du husket på å revaksinere deg, Jenson?

Denne uken publiserte Aftenposten en kronikk fra far og jurist Christer Alexander Jenson. Etter å ha sett helse-underholdningsprogrammet “Folkeopplysningen” forrige uke ble det klart for han at de vaksinerte måtte beskyttes mot de uvaksinerte.

“Én måte er å be skolen opplyse om hvilke barn som ikke følger vaksineprogrammet, men dette er helseopplysninger og pr. i dag taushetsbelagt. Slår begrunnelsen for taushetsplikt – vern om egen helseinformasjon – særlig godt til, når informasjonen ikke er av det mer sensitive, og får en direkte innvirkning på andre personer?”

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vaksinemotstandere-vil-ikke-bidra-til-flokkens-immunitet-7736238.html

Nå vet vi at utgangspunktet for å vaksinere baserer seg på beskyttelsen av de vaksinerte. At en liten andel likevel ikke skulle utvikle immunitet, kan synes som et tynt argument for å “revolusjonere” helsejussen tilbake til middelalderen – en tid selv ikke kirken satte barn i gapestokken.

Jensons kronikk tar utgangspunkt i at han selv er far til et barn. Han ønsker på bakgrunn av sitt farskap å få fritt leie til datterens framtidige klassekameraters helseopplysninger i form av vaksinasjonsstatus. Og han avslutter ikke her; han oppfordrer til en “aksjon” for å få helsedepartementet på banen for å fristille helseinformasjon for innsyn. Blant annet argumenterer han for at slik informasjon ikke er av det “mer sensitive” slaget. Man må spørre seg hvorvidt slik informasjon – etter Jensons noe tendensiøse utspill har blitt NETTOPP sensitiv.

Pre-crime og hypotetisk smittevern

Jenson synes det er kritikkverdig at ikke smittvernsloven omfatter mennesker med et visst potensiale for å pådra seg smitte. Han uttaler dette:

Smittevernloven oppstiller unntak fra taushetsplikten, men denne er snevert utformet og krever i praksis at barnet allerede er smittet. Lovgivningen åpner dermed ikke for at informasjon som kan være vesentlig for å forebygge smitte hos mine barn kommer til meg.

I utgangspunktet er alle mennesker potensielle smittemottakere og bærere. I denne situasjonen dreier det seg om å frata barn deres juridiske rettigheter til personvern, basert på et hypotetisk potensiale. Man kan sammenligne et slikt lovverk med konseptet pre-crime, altså avstraffelse av kriminelle handlinger som ennå ikke har skjedd. Slikt tankegods er gjerne å gjenfinne i regimer vi normalt ikke lar oss assosiere med. Tematikken er gjentatte ganger beskrevet i litteraturen – hvor den tilsiktede hensikten er å advare oss mot samfunn basert på juridisk forankrede overgrep i mer brunlige valører.

In Philip K. Dick’s 1956 science fiction short story The Minority Report, “Precrime” is the name of a criminal justice agency, the task of which is to identify and eliminate persons who will commit crimes in the future. The agency’s work is based on the existence of “precog mutants”, a trio of “vegetable-like” idiots whose “every incoherent utterance” is analyzed by a punch card computer. As Anderton, the chief of the Precrime agency, explains the advantages of this procedure: “in our society we have no major crimes… but we do have a detention camp full of would-be criminals”. He cautions about the basic legal drawback to precrime methodology: “We’re taking in individuals who have broken no law.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime

Det fremkommer nokså tydelig at Jensons forslag ikke er videre gjennomtenkt og snarere et produkt av emosjoner framfor mer kompleks rasjonell og juridisk forståelse. Retten til taushetsbelagte opplysninger beskyttes ikke kun av vårt nasjonale lovverk, men er forøvrig også definert i FNs menneskerettigheter.

Har du vaksinert deg selv, Jenson?

Og ønsker du innsyn i helseopplysningene for hele din, og din datters omgangskrets? Alt fra lærere, barnehageansatte, helsesøstre, venners foreldre, besteforeldre, damen i kassen på kiwi, postmannen osv? Det er nemlig relativt stor sjanse for at selv helsesøsters vaksinasjonsstatus ikke er optimal.

Kanskje er Jenson blant de få som har revaksinert seg i form av påfyllingsdoser i voksen alder? Likevel er sjansen for at noen i hans omgangskrets ikke har underlagt seg slike anbefalinger formidabelt stor. Et fåtall nordmenn er revaksinerte, og slik har det vært i 60 år.

FHI går selv ut med informasjon om at de fleste av vaksinene vi fikk som barn immunologisk sett gikk ut på dato 10 år etter at de ble satt. Tar man høyde for at de siste vaksinene blir gitt i 15 års alder så betyr dette at store deler av den norske befolkningen i praksis er uvaksinerte etter 25 års alder. I sin kampanje for revaksinering nevner FHI sykdommene; difteri, kikhoste, polio og stivkrampe.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6496:0:25,6567&Content_6496=6178:110062:25,6567:0:6562:1:::0:0

Når den “uvaksinerte” andelen av befolkningen i praksis er omkring 60-70% bør man kunne undre seg. Dette betyr at kun 30-40% av befolkningen er adekvat immuniserte, en andel som befinner seg langt under den magiske grensen for flokkimmunitet på vel 90%. Hvor blir alle epidemiene av? Er vi beskyttet av fiktiv immunitet eller foreligger det andre forhold som opprettholder folkehelsa i et epidemiologisk perspektiv? Kan man tillate seg å tro at hygiene, utbedrede sanitærforhold og bedre kosthold kan ha hatt betydning? All forskning og statistikk har vist oss at disse forholdene hadde enorm betydning for folkehelsen i det 1900-århundre. Det blir pinlig stille når disse spørsmålene fremmes. Ingen kan besvare de, langt mindre våre helsemyndigheter.

Bokanbefaling: Thomas McKeowns, «The role of medicine» 1976

1513795_520271094775235_5183771736265787990_n

1927922_520271408108537_4691491857347777226_n

1969320_520271208108557_3771434076160065850_n

10354733_520271351441876_24815288923335340_n

 

10600470_520271481441863_3167246672347600819_n

 

Bilder:
www.bigfun.be

 

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

One Response to Har du husket på å revaksinere deg, Jenson?

 1. Meget bra artikkel.
  Et tilleggsmoment: Hva med de vaksinerte som kan smitte uvaksinerte via ”shedding”?
  http://vaccinationstatus.weebly.com/

  Shedding kan forekomme med svekket levende virusvaksiner. Disse inkluderer MMR, poliovaks (typer som gis i munn), fluvaks nesespray rotavaks, og flere.
  Etter vaksinasjon beveger svekkede levende virus seg gjennom kroppen og kommer ut via avføring, draper fra nesen, spytt eller fra munnen.
  De som passer barn kan teoretisk smittes i en viss periode etter at barnet har fått disse vaksiner.

  (Det var et stort problem med poliovaks (typen som gis i munnen). Dette var en grunn til at den ble tatt av markedet i USA. Den gis fortsatt I Afrika).

  Sheddingperioden varierer for de enkelte vaksiner og kan vare i flere uker.

  Det er vanskelig å finne opplysn i Felleskatalogen om hvor lenge shedding kan vare for de enkelte vaksiner.Det finnes mer info i engelskspråklig vaksineinfo som kan finnes i internett under “package inserts”.

Leave a Reply

%d bloggers like this: