MENU

Framtidens landbruk er økologisk

Dagens konvensjonelle jordbruk baseres i hovedsak på monokulturer med store mengder kunstgjødsel og sprøytemidler. Det gjør så det blir et landbruk med mindre fysisk arbeid da maskiner har tatt over og vi får en raskere avhøstning . Samtidig ser vi at frukt og grønnsaker mister sin næring, og jorda den dyrkes i blir ufruktbar og steril.

pesticide sign

 

 

En av de første studier som ble gjort på det avtagende næringsinnhold i frukt og grønnsaker, ble utført av  Anne-Marie Mayer og publisert i British food journal i 1999. Den så på mineralkonsentrasjonene i 20 forskjellige grønnsaker og 20 forskjellige typer frukt, dyrket i England fra 1930 til 1980. Resultatene var ganske  så skremmende. Kobber som er en av våre essensielle næringstoffer hadde blitt redusert med 80%, kalsium 20%, mens magnesium og andre livsviktige mineraler og var kraftig redusert.

Det samme viser  studier fra  for eksempel USA. I 2004 analyserte Donald Davis og hans team næringsinnholdet i 43 forskjellige frukt og grønnsaker som ble  dyrket gjennom en 50 års periode. Den studien viser reduksjon av blant annet vitaminer, mineraler, proteiner og økt innhold av karbohydrater. Brokkoli  hadde i 1950 130 mg av kalsium per porsjon, men var i 1990 nede på 45 mg. Gulrøtter hadde 24% mindre jern og reduksjonen var  5-40% i viktige mineraler, vitaminer, proteiner og mikronæringsstoffer.

Dette er noe som kalles “dilution effect“ som er en  kombinasjon med overforbruk av irrigasjon, kunstgjødsel, monodyrking og foredling for å øke produksjon. Når en bonde bruker gjødsel med nitrogen tar planten opp mere vann og vokser raskere. Vi ender da opp med å betale for frukt og grønnsaker som har høyere vanninnhold, samt karbohydrater. Samtidig benyttes det i stor grad monokulturer hvor den samme sorten blir dyrket år etter år. Det suger jorda tom for essensielle mineraler, og ødelegger og økosystemet i jorda slik at plantene tar opp mindre næring. Irrigasjon fører og til større planter (i form av vann), mens rotsystemet er det samme og dermed ikke kan ta opp nok næringstoffer til en større plante.

Vi kan øke næringsinnholdet ved bruk av økologiske landbruksmetoder.  Studier viser at for hvert år man benytter økologiske teknikker som for eksempel vekselbruk eller  tilbakeføring av organisk materiale til jorda, så øker næringsinnholdet –  år etter år.

I dag er det 7 milliarder mennesker på denne planeten og vi trenger mat til alle. Mantraet til det  konvensjonelle landbruket og deres støttespillere er at vi trenger et intensivt jordbruk som gjennomføres med syntetiske gjødslingsmidler, sprøytemidler, irrigasjon osv, da det gir større avlinger. Det er helt feil og heldigvis så er økologisk landbruk på full fart tilbake, og den har vitenskapen bak seg som viser det er veien å gå.

I 2011 kom det mange studier som bekreftet styrken til økologisk landbruk. En av de kom fra det anerkjente  Rodale instituttet, som i en 30 års periode har dyrket økologisk og konvensjonelt side om side slik at forsknings grunnlaget blir så rettferdig som mulig. Konklusjonen er ganske enkel:

Organic yields match conventional yields. Organic outperforms conventional in years of drought. Organic farming systems build rather than deplete soil organic matter, making it a more sustainable system. Organic farming uses 45% less energy and is more efficient. Conventional systems produce 40% more greenhouse gases. Organic farming systems are more profitable than conventional

Dette er ikke den eneste studien av sitt slag, det er drøssevis av studier som kommer til lignende konklusjoner. Økologisk jordbruk øker avling per hektar med opp til 180 %  ved maisdyrking i utviklingsland – gir 3 ganger så mye avkastning i forhold til konvensjonelt, er bedre for miljøet og bedre i tørre eller våte perioder. Det er enormt mange studier som sier det samme, og ser man det fra en miljø sammenheng er det enstydene hva som må skje da miljøproblemene med konvensjonelt landbruk er enorme. Agropub beskriver en del av problemet:

“Når kunstgjødsel erstatter mer naturlige måter for næringsforsyning, slik som vekstskifte, resirkulering av organisk materiale og kombinasjon av husdyr og åkerbruk, reduseres mengden av organiske materiale i jorda. Når dette skjer, blir jorda enda mer utsatt for fysisk erosjon av vind eller vann, jordas evne til å holde på vann minker og næringsopptaket blir skadet. Jordarbeiding og ulike former for dyrkingspraksis kan ytterligere øke problemene med jorderosjon.”

Bier forsvinner fra planeten vår og kollapsen har i flere studier blitt linket til syntetiske gjødslings og sprøytemidler. Mark og andre deler av økosystemet forsvinner i jorda, noe som igjen skaper problemer for andre deler av vårt økosystem. Wikipedia beskriver noen av fordelene med økologisk jordbruk på denne måten:

 “Nearly all non-crop, naturally-occurring species observed in comparative farm land practice studies show a preference in organic farming both by population and richness. Spanning all associated species, there is an average of 30% more on organic farms versus conventional farming methods. Birds, butterflies, soil microbes, beetles, earthworms, spiders, vegetation, and mammals are particularly effected”

Vår planet blir steril og ufruktbar ved bruk av konvensjonelle landbruksteknikker, og vi står og ovenfor forandringer i vårt klima med mer tørke, flom eller tempraturforandringer. Økologisk landbruk vinner suverent i slike forhold som ofte rammer utviklingsland:

“Not only can organic agriculture feed the world, according to the UN Environment Programme (UNEP) in a report released in October, it may be theonly way we can solve the growing problem of hunger in developing countries. UNEP states that its extensive study “challenges the popular myth that organic agriculture cannot increase agricultural productivity.” UNEP reportedthat organic practices in Africa outperformed industrial, chemical-intensiveconventional farming, and also provided environmental benefits such as improved soil fertility, better retention of water and resistance to drought. This analysis of 114 farming projects in 24 African countries found that organic ornear-organic practices resulted in a yield increase of more than 100 percent.”

 

Share this...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUponShare on TumblrEmail this to someoneDigg this

One Response to Framtidens landbruk er økologisk

  1. Postulator says:

    Interessann artikkel. Må innrømme at mitt kunnskapsnivå om landbruk er veldig lavt. Hva tenker du om hydroponikk, altså ikke at det skal overta for eksisterende landbruk, men om prinsippet og muligheten til å få næringsrike matplanter?

Leave a Reply

%d bloggers like this: